Pārlekt uz galveno saturu

Abonētās datubāzes, E-žurnāli, E-grāmatas

CAB Abstracts CABI Compendium Animal Health and Production CABI Compendium Crop Protection CABI Compendium Forestry CRC Press e-grāmatas EBSCO datubāzes EBSCO eBook Academic Collection Letonika Laikrakstu bibliotēka - News.lv ScienceDirect Scopus Scival Web of Science Wiley Online Library

 


CAB Direct datubāzes ar LBTU IS lietotājkontu CABI e-grāmatas (Ieiet ar IS lietotājkontu)


CAB Abstracts datubāze  CAB Abstracts EBSCOhost datubāze LBTU tīklā (Ieiet ar IS lietotājkontu

CAB Abstracts ir plašākā datubāze lauksaimniecības jomā, kas satur 11,5 miljonus ierakstu augkopības, dārzkopības, lauksaimniecības ekonomikas, lauksaimniecības tehnikas, lopkopības, veterinārmedicīnas, pārtikas rūpniecības, uzturzinātnes u. c. nozarēs. Tā ietver recenzētus rakstus no periodiskajiem izdevumiem, grāmatām, ziņojumiem un konferencēm. CABI Full Text dod iespēju piekļūt arī vairāk nekā 350 tūkstošiem pilnu tekstu.


CAB Direct datubāzes ar LBTU IS lietotājkontu CABI Digital Library LBTU tīklā (Ieiet ar IS lietotājkontu)
CAB Direct piedāvā datubāzes dzīvnieku zinātnē, augu zinātnēs, ekoloģijā un vides zinātnēs, lauksaimniecības ekonomikā un lauku studijās un tūrismā.

Palīgmateriāli CABI datubāzei angļu valodāCABI Animal Health and Production Compendium datubāze LBTU CABI Compendium Animal Health and Production datubāze LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ieiet ar IS lietotājkontu
The CABI Compendium Animal Health and Production (AHPC) ir enciklopēdisks multimediju resurss, kas apvieno plašu zinātniski izvērtētu informāciju lopkopībā un barības ražošanā. Datubāze satur datu lapas par cūku, atgremotāju un mājputnu infekcijas slimībām, kā arī par šķirņu ģenētiku, audzēšanu, veselību, slimībām, uztura prasībām, uzvedību un labturības prasībām.


CABI Crop Protection CompendiumCABI Compendium Crop Protection datubāze LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ieiet ar IS lietotājkontu)
The Crop Protection Compendium ir enciklopēdisks resurss, kas apvieno plašu zinātniski pamatotu informāciju par kultūraugu aizsardzību. Datu lapas satur detalizētus materiālus par augu kaitēkļiem, slimībām, nezālēm.


CABI Forestry CompendiumCABI Compendium Forestry datubāze LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ar IS lietotājkontu)
The Forestry Compendium satur informāciju par koku sugām, taksonomiju, izplatību, mežkopību, kaitēkļiem un slimībām, kā arī par koku izmantošanu.


CRC_Press_logoTaylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ieiet ar IS lietotājkontu)
Grāmatu kolekcijas ietver literatūru lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, pārtikā un uzturzinātnēs, u. c.

 Pilnie teksti pieejami no šādām CRC Press datubāzes e-grāmatu kolekcijām:

 • AGRICULTUREnetBASE (ārpus LBTU tīkla ieiet ar IS lietotājkontu)
  Grāmatu kolekcija ietver literatūru lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, dabas zinātnēs u. c.
 • FOODnetBASE (ārpus LBTU tīkla ieiet ar IS lietotājkontu)
  Grāmatu kolekcija satur literatūru par pārtikas drošību, kvalitātes garantijām, tehnoloģiju un mikrobioloģiju. Tā piedāvā jaunāko informāciju par funkcionālo pārtiku, antioksidantiem, pārtikas izcelsmes slimību izraisītājiem, pārtikas piedevām, kā arī par iepakojuma tehnoloģijām. Kolekcijā ietvertās zinātņu nozares: alus ražošana, piena produkti, tauki un eļļas, pārtikas piedevas un sastāvdaļas, pārtikas biotehnoloģija, pārtikas ķīmija, pārtikas tehnoloģija un pārtikas apstrāde, pārtikas likumi un noteikumi, pārtikas mikrobioloģija un drošība, pārtikas iepakojums, pārtikas kvalitātes nodrošināšana, augļu un dārzeņu produkti, funkcionālā pārtika, gaļas produkti, jūras veltes.

Palīgs informācijas meklēšanāPALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ Paligs informacijasmeklesana

Palīgmateriāli Taylor&Francis Group eBooks datubāzei angļu valodā


EBSCOhostEBSCOhost datubāzes LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ieiet ar LBTU IS lietotājkontu

Ir iespējams meklēt informāciju šādās datubāzēs:

 • Food Science Source (LBTU tīklā) (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Datubāze ietver informāciju par pārtikas zinātni, pārtikas tehnoloģijām un uzturzinātni. Datubāze satur žurnālus, grāmatas, standartus, konferenču materiālus un ziņojumus. Datubāzē ietverti ~2,5 miljoni ierakstu. Tā satur pilnus tekstus no apmēram 850 žurnāliem.
  Datubāzē iekļauto izdevumu nosaukumu saraksts.
   
 • ERIC (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Izglītības resursu informācijas centra datubāze satur vairāk nekā 1,5 miljonus ierakstu, kā arī 323000 tiešsaistes uz pilniem tekstiem izglītības jomā.
  Izdevumu nosaukumu saraksts Izglītības resursu informācijas centra datubāzē (ERIC – Education Resources Information Center)
   
 • GreenFILE
  EBSCO piedāvā GreenFILE brīvpieejas datubāzi, kura satur rakstus par vides un cilvēka attiecībām, kā arī informāciju, sākot no globālās sasilšanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes līdz alternatīvās degvielas avotiem. Datubāze satur zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, kā arī valdību izdotus dokumentus un ziņojumus. GreenFILE piedāvā apzināt perspektīvu par cilvēku pozitīvo un negatīvo ietekmi uz ekoloģiju. Datubāzē tiek atspoguļota vides saistība ar lauksaimniecību, izglītību, likumdošanu, veselību u. c.
   
 • Health Source: Consumer Edition (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Datubāzē ir iespējams meklēt informāciju par daudziem ar veselību saistītiem tematiem, ieskaitot medicīnas zinātni, pārtikas zinātni, bērnu aprūpi, sporta medicīnu un veselību kopumā. Tā satur pilnus tekstus no vairāk nekā 300 žurnāliem, kā arī anotācijas no dažādiem izdevumiem.
   
 • Health Source: Nursing/Academic Edition (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Datubāze satur gandrīz 550 zinātnisko žurnālu medicīnā pilnus tekstus un anotācijas no gandrīz 850 žurnāliem. Tā tiek papildināta katru dienu.
   
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
  Datubāze satur vairāk kā 560 periodisko izdevumu, kā arī grāmatu, ziņojumu un zinātnisko rakstu bibliotēkzinātnē, klasifikācijā, kataloģizēšanā, informācijas izguvē u. c.  Informācija pieejama, sākot no 60. gadu vidus.
   
 • MasterFILE Premier
  Datubāze aptver gandrīz 1600 periodisko izdevumu pilnus tekstus uzņēmējdarbības, veselības, izglītības, vispārējās zinātnes jomās. Tā satur arī pilnus tekstus no 450 rokasgrāmatām, kā arī 502000 vienību lielu fotogrāfiju, karšu un karogu kolekciju.
   
 • MEDLINE (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Datubāze ietver autoritatīvu informāciju medicīnā, zobārstniecībā, veterinārmedicīnā, veselības aprūpē, preklīniskajās zinātnēs u. c. Tā dod iespējas meklēt anotācijas no vairāk nekā 5600 jaunākajiem žurnāliem biomedicīnā.
   
 • Newspaper Source
  Datubāze satur pilnus tekstus no vairāk nekā 40 ASV reģionālajiem laikrakstiem un starptautiskajiem žurnāliem. Datubāze tiek atjaunota katru dienu.
   
 • OpenDissertations LBTU tīklā (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Atvērtās pieejas datubāze, kas ietver doktora disertācijas un tēzes. Izveidota, lai palīdzētu pētniekiem atrast gan vēsturiskas, gan mūsdienu disertācijas un tēzes, ko sniegušas atsevišķas koledžas un universitātes no visas pasaules. Datubāzes aptvērums no 20.gs. sākumam līdz mūsdienām.

 • Teacher Reference Center (ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)
  Teacher Reference Center (Uzziņu centrs skolotājiem) – datubāze nodrošina indeksēšanu un kopsavilkumus rakstiem no 280 periodiskajiem izdevumiem. Turklāt 96% no indeksētajiem žurnāliem ir zinātniski recenzēti. Datubāzē iekļautās tēmas: novērtējums, pedagoģiskie pētījumi, pamatizglītība, augstākā izglītība, skolvadība u. c.

Palīgs informācijas meklēšanāPALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ PDF

Video pamācība Videopamācība YouTube

EBSCOhost datubāzu īss apraksts (angļu valodā)


EBSCO eBook Academic Collection EBSCO eBook Academic Collection (Ieiet ar LBTU IS lietotājkontu

eBook Academic Collection aptver plašu daudznozaru tematiku un nodrošina informācijas pieejamību pētniecības vajadzībām. Kolekcija, kura pastāvīgi tiek papildināta, satur vairāk nekā 160000 e-grāmatu, ieskaitot Oxford University Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, Harvard University Press, Elsevier, Brill Academic Publishers, Taylor & Francis, Sage Publications, John Wiley & Sons izdevumus. Datubāzes tematiskais aptvērums: bizness un ekonomika, izglītība, medicīna, sociālās zinātnes, tehnoloģija un inženierzinātne u. c.


Letonika LETONIKA LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. Portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās. Tulkošanai ir pieejamas vārdnīcas 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi var skatīt attēlus, audio un video ierakstus, meklēt informāciju Latvijas internetā un interneta katalogā, kā arī uzzināt latviešu valodai specifisku informāciju.


Lursoft Laikrakstu bibliotēka News.lv datubāze tikai bibliotēkas tīklā. Piekļuve rakstu pilniem tekstiem LBTU FB Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa) un bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā (255. telpa). Laikrakstu bibliotēka (Lursoft) Datubāze pieejama LBTU bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā (255. telpa)

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir Latvijas laikrakstu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar jaunām publikācijām no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada, “Latvijas Vēstnesis” – no 2000. gada.
Piekļuve rakstu pilniem tekstiem LBTU FB Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa) un bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrā (255. telpa).


Lursoft Lursoft datubāzes internetā piedāvā Datubāze pieejama LBTU bibliotēkas Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa).:

 • Uzņēmumu datubāzes – daudzpusīgu, juridiski pamatotu informāciju par visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī ārvalstu pārstāvniecībām.
 • Dažādus reģistrus:
  •  CSDD
  •  Zemesgrāmata
  • Ganāmpulku reģistrs
  • LEtERA
  • ISBN – Masu informācijas līdzekļu reģistrs
  • Laulāto mantisko attiecību reģistrs
  • Sabiedrisko organizāciju reģistrs
  • Politisko partiju reģistrs
 • Latvijas tiesu nolēmumu datubāzi;
 • Normatīvo aktu sistēmu LATLEX.

Piekļuve tekstiem un datiem LBTU FB Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa) vai rakstot  pieprasījumu uz e-pastu bibliogr@lbtu.lv


 ScienceDirect journals ScienceDirect journals LBTU tīklā (ārpus universitātes tīkla ar LBTU IS lietotājkontu

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros abonētās PROQUEST SCIENCEDIRECT e-grāmatas pēc LBTU mācībspēku ieteikuma Dokuments PDF formātā (PDF)

ScienceDirect Freedom Collection datubāze satur Elsevier izdotos žurnālus dažādās zinātņu nozarēs:

Datubāzes žurnālu saraksts ir pieejams: 

https://www.sciencedirect.com 

vai https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=JL

Šajā sarakstā:

 • ar zaļo atzīmi ( = Full Access subscribed vai Open access) ir norādīti izdevumi, kuriem ir pieejami publikāciju pilni teksti (Full text access)

Palīgs informācijas meklēšanāPALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ Paligs informācijas meklesana 


Scopus Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Scopus LBTU tīklā ( ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu

Palīgs informācijas meklēšanāPALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ Dokuments PDF formātā 

Autora profila rediģēšana Scopus datubāzē (Scopus Author Feedback Wizard) Dokuments PDF formātā

Scopus ir izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze. Tā satur vairāk nekā 5000 starptautisko izdevēju 22000 žurnālu nosaukumus, 6,8 miljonus konferenču materiālu, 27 miljonus patentu.
Scopus piedāvā meklēt informāciju pēc atslēgas vārdiem, atlasīt žurnālus, kuros visvairāk publicēta interesējošā tēma, atrast autorus, kuri raksta par meklēto tēmu, kā arī ir norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Datubāzei ir izstrādāti rīki, kas nodrošina ērtu iespēju analizēt un vizualizēt pētījumus.


Scival datubāze. Datubāze ļauj vizualizēt pārskatus par pētniecības sniegumu salīdzinājumā ar citām iestādēm, izpētīt sadarbību ar citām institūcijām, kā arī analizēt attīstības tendences, lai noteiktu jaunu pētniecības stratēģiju un atrastu sadarbības iespējas. Scival (ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu

SciVal piedāvā ātri un ērti piekļūt apskatiem par pētniecības rezultātiem vairāk nekā 7500 zinātniskajās institūcijās pasaulē. Datubāze ļauj vizualizēt pārskatus par pētniecības sniegumu salīdzinājumā ar citām iestādēm, izpētīt sadarbību ar citām institūcijām, kā arī analizēt attīstības tendences, lai noteiktu jaunu pētniecības stratēģiju un atrastu sadarbības iespējas. 
Pieejai jāizmanto Elsevier kontu (ScienceDirect, Scopus datubāzu kontu)

Scival datubāze - Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) 


Web of Science Web of Science LBTU tīklā (ārpus LBTU tīkla ar LBTU IS lietotājkontu)

Web of Science mobilā aplikācija - Clarivate Launches Web of Science My Research Assistant Mobile Application

Nozīmīgākā zinātnes datubāze, pēc kuras reitingiem tiek vērtēta katra zinātnieka un zinātniskās iestādes vieta pasaulē attiecīgajā zinātnes nozarē. Datubāze satur daudzpusīgu zinātnisku informāciju eksaktajās zinātnēs, sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Datubāze nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c., kā arī parāda citēšanu. PALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ Dokuments PDF formātā


Clarivate Analytics Web of Science:


             Web of Science Incite brīvpieejas mācību materiāli

 • EndNote - tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kurš palīdz organizēt pētniecības rezultātus, apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas. Nepieciešama reģistrēšanās Web of Science datubāzē.
 • Web of Science Researcher Profile ļauj pētniekiem :
  • saglabāt vienuviet savas publikācijas un citas zinātniskā darba aktivitātes,  importējot publikācijas no Web of Science, ORCID vai atsauču noformēšanas rīkiem (piem., EndNote, Mendeley u.c.);
  • redzēt uzticamus citējamības rādītājus, automātiski importētus no Web of Science Core Collection;
  • precizēt ziņas par autoru un pievienot publikācijas no Web of Science automātiski, izmantojot savu zinātnieka unikālo ResearcherID;
  • apkopot savu kā autora, redaktora un recenzenta zinātnisko ietekmi un noskaidrot Hirša indeksu.

Web of Science datubāzes lietotājiem pieejami brīvpieejas apmācības materiāli un tiešsaistes video arhīvs ar noderīgiem padomiem informācijas meklēšanai un datubāzes efektīvai izmantošanai.


Wiley Online Journals datubāze Wiley Online Library (Ieiet ar LBTU IS lietotājkontu)

Izdevniecības John Wiley & Sons datubāze ietver nosaukumus inženierzinātnēs, medicīnā un veterinārmedicīnā,  vides zinātnē, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, izglītībā, humanitārajās un sabiedriskajās zinātnēs.

Projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 "LLU STEM studiju programmu modernizācija" ietvaros abonētās e-grāmatas Wiley Library datubāzē pēc LBTU mācībspēku ieteikuma Dokuments PDF formātā (PDF)

Palīgs informācijas meklēšanāPALĪGS INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ Dokuments PDF formātā


Konsultācijas par informācijas meklēšanu – Uzziņu un Informācijas centrā (255. telpa) un Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa)
telefons (+371) 63005695, vestule bibliogr@lbtu.lv


 

Ja Jums nav LBTU IS konta, LBTU Fundamentālā bibliotēka piedāvā iespēju saņemt individuālās paroles un izmantot elektronisko izdevumu datubāzes EBSCO, ScienceDirect un SCOPUS ārpus LBTU tīkla. Maģistranti, doktoranti, mācībspēki un pētnieki var pieteikties LBTU FB Uzziņu un informācijas centrā (255. telpa, e-pasts: biblioteka@lbtu.lv), līdzi ņemot aizpildītu iesniegumu Dokuments PDF formātā PDF vai MS WORD MS WORD formātā. Iesniegumu var aizpildīt arī uz vietas.