Pārlekt uz galveno saturu

AGRIS datubāze

Starptautiskā lauksaimniecības zinātnes un tehnoloģiju sistēma AGRISAGRIS datubāze - Latvia (LBTU FB)

Starptautiskā lauksaimniecības zinātnes un tehnoloģiju sistēma AGRIS ir daudzvalodu bibliogrāfiskā datubāze, kas savieno lietotājus tieši ar bagātīgu pētījumu un pasaules mēroga tehnisko informāciju par pārtiku un lauksaimniecību. Kopš 1975. gada AGRIS, kuru uztur Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), apkalpo attīstīto un jaunattīstības valstu lietotājus, atvieglojot piekļuvi zināšanām lauksaimniecībā, zinātnē un tehnoloģijās.

Tajā piedāvāti vairāk nekā 13 miljoni bibliogrāfisko ierakstu, ko sagatavojuši vairāk nekā 483 datu sniedzēji (pētniecības centri, akadēmiskās iestādes, izdevēji, valdības struktūras, attīstības programmas, starptautiskās un nacionālās organizācijas) no 153 valstīm. Vairāk nekā 400 tūkstoši lauksaimniecības un pētniecības speciālistu visā pasaulē ik mēnesi piekļūst AGRIS resursiem. Kamēr AGRIS pārsvarā ir bibliogrāfiskā datu bāze, tā nodrošina arī pilnteksta saites uz aptuveni 2 miljoniem ierakstu.

AGRIS atvieglo pieeju publikācijām, žurnālu rakstiem, monogrāfijām, grāmatu nodaļām un pelēkajai literatūrai − arī nepublicētām zinātniskajām un tehniskajām atziņām, tēzēm, disertācijām un konferenču referātiem lauksaimniecības un saistīto zinātņu jomā. Lielāko daļu AGRIS ierakstu indeksē pēc AGROVOC (daudzvalodu tēzaurs). AGROVOC plaši izmanto specializētajās bibliotēkās, kā arī digitālajās bibliotēkās un krātuvēs satura indeksēšanai un teksta iegūšanai. To izmanto arī kā specializētu marķēšanas resursu zināšanu un satura organizēšanai, ko veic FAO un citas trešās puses.

Kopš 1994. gada LBTU Fundamentālā bibliotēka ir Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO FAO) starptautiskās informācijas sistēmas AGRIS nacionālais centrs.

AGRIS datubāzes veidošanai LBTU Fundamentālā bibliotēka sagatavo un nosūta uz FAO AGRIS Informācijas resursu centru Romā bibliogrāfiskos ierakstus par Latvijā publicētajiem izdevumiem pārtikas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, veterinārmedicīnas, zivsaimniecības un citās saskarnozarēs. Tā pasaulē tiek popularizēti Latvijas lauksaimniecības un saskarnozaru zinātnieku darbi, kā arī tiek nodrošināta to pieejamība jebkuram interesentam.

Informācija tiek apstrādāta atbilstoši ANO FAO AGRIS izstrādātajām rekomendācijām un starptautiskajiem standartiem. LBTU Fundamentālās bibliotēkas sagatavotie ieraksti ir pieejami AGRIS portālā - https://agris.fao.org/agris-search