Pārlekt uz galveno saturu

Jaunieguvumi

Paragraphs

2023. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

 

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

FAO publications catalogue / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017- - tiešsaistes resursi (sēj.) : ilustrācijas
E-turpinājumizdevums (2022, April) (PDF): https://www.fao.org/3/cb9264en/cb9264en.pdf

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

Digital agriculture in action : artificial intelligence for agriculture / edited by Aziz Elbehri and Roman Chestnov. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; International Telecommunication Union, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (106 lp.) : diagrammas, grafiki, ilustrācijas ; 6,29 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb7142en/cb7142en.pdf

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

FAO yearbook. Fishery and aquaculture statistics = FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l'aquaculture = FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2008- - sēj. : tab. ; 30 cm + CD-ROM.
Pilns teksts (2019): https://www.fao.org/3/cb7874t/cb7874t.pdf
2019. - 2021. - PDF datne.
 
The state of food and agriculture / FAO of the United Nations. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab. ; 30 cm. - (FAO agriculture series)
Pilns teksts (2021) (PDF): https://www.fao.org/3/cb4476en/cb4476en.pdf
2021. - 2021. - PDF datne.

Tiesības. Juridiskās zinātnes

Responsible governance of tenure and preventive justice : a guide for notaries and other practitioners in the preventive administration of justice / Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Union of Notaries. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; International Union of Notaries, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (138 lp.) : ilustrācijas ; 3,34 MB - (Governance of tenure technical guide ; 13)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8251en/cb8251en.pdf

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets / edited by: Luana F.J. Swensson [un vēl 3 redaktori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 2 tiešsaistes resursi (2 sēj.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas
E-grāmata (Vol. 1) (PDF): https://www.fao.org/3/cb7960en/cb7960en.pdf
E-grāmata (Vol. 2) (PDF): https://www.fao.org/3/cb7969en/cb7969en.pdf

Sociālā politika. Sociālais darbs

Consumer organizations in action : a collection of practices driving the right to adequate food / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, [2021] - 1 tiešsaistes resurss (56 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 12,74 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb7566en/CB7566EN.pdf

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Indicator framework for national extension and advisory service systems : metrics for performance and outcome measurement / prepared by Rasheed Sulaiman V [un vēl 4 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (56 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 3,69 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8409en/cb8409en.pdf
 
Research for Rural Development 2022 : annual 28th international scientific conference proceedings. Volume 37 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (342 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 10,08 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2022/LBTU_LatviaResRuralDev_28th_2022.pdf

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Darbs. Darba ekonomika

Youth-sensitive value chain analysis and development : guidelines for practitioners / edited by Dimsoy Cruickshank [un vēl 3 redaktori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (156 lp.) : shēmas, tabulas ; 4,28 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8489en/cb8489en.pdf

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Baltic Surveying : international scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies, Vytautas Magnus University, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2014- - 1 tiešsaistes resurss : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas
E-žurnāls (PDF): https://www.vbf.llu.lv/lv/zinatniskais-zurnals-un-rakstu-krajumi-baltic-surveying
E-žurnāls (Vol. 16) (PDF): https://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2022/Journal_Baltic_Surveying_Vol_16_2022.pdf
2022, 1 (16). - 2022. - 1 PDF datne (61 lp.).

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Globefish highlights : a quarterly update on world seafood markets / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations - sēj.
E-turpinājumizdevums (Issue 2/2021): https://www.fao.org/3/cb6414en/cb6414en.pdf
E-turpinājumizdevums (Issue 3/2021): https://www.fao.org/3/cb7153en/cb7153en.pdf
Issue 2/2021. - 2021. - PDF datne.
Issue 3/2021. - 2021. - PDF datne.
 
The state of food and agriculture / FAO of the United Nations. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab. ; 30 cm. - (FAO agriculture series)
Pilns teksts (2021) (PDF): https://www.fao.org/3/cb4476en/cb4476en.pdf
2021. - 2021. - 182 lpp.

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Gomez San Juan, Marta. How to mainstream sustainability and circularity into the bioeconomy? : a compendium of bioeconomy good practices and policies / Marta Gomez San Juan and Anne Bogdanski. - Rome : Food and agriculture organization of the United nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (132 lp.) : diagrammas, tabulas ; 1,45 MB - (Environment and natural resources management working paper, ISSN 2664-6137 ; 89)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb5798en/cb5798en.pdf
 
Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība / Daiga Skujāne [un vēl 4 autori] ; galvenā redaktore Daiga Skujāne ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. - Jelgava : Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 2022. - 69 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 30 cm
Abonements (161. telpa) - 23/2
Lasītava - 71 ; 23/2 
 
Territory Planning and Integrated Natural Resource Management / Daiga Skujāne, Natālija Ņitavska, Madara Markova, Aiga Spāģe, Inga Grīnfelde ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (71 lp.) : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 96,76 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/e-gramatas/LBTU-gramata-TerritoryPlanningIntegratedNaturalRes-StickyUrbanAreas_eng.pdf
 
Wout, Tamara van 't. Policy analysis of Nationally Determined Contributions in the Europe and Central Asia region. 2021 / Tamara van 't Wout, Gamze Celikyilmaz and Carmen María Argüello López. - Budapest : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (152 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,93 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb7745en/cb7745en.pdf

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Baltic Surveying : international scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies, Vytautas Magnus University, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2014- - 1 tiešsaistes resurss : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas
E-žurnāls (PDF): https://www.vbf.llu.lv/lv/zinatniskais-zurnals-un-rakstu-krajumi-baltic-surveying
E-žurnāls (Vol. 16) (PDF): https://llufb.llu.lv/Raksti/Journal_Baltic_Surveying/2022/Journal_Baltic_Surveying_Vol_16_2022.pdf
2022, 1 (16). - 2022. - 1 PDF datne (61 lp.).

Bioloģija. Biotehnoloģija

Microbiological hazards in spices and dried aromatic herbs : meeting report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (63 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 8,67 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1726-5274 ; 27)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8686en/cb8686en.pdf

Zooloģija

Latvijas gliemji : sugu noteicējs = A guide to the molluscs of Latvia / teksts: Mudīte Rudzīte [un vēl 6 autori] ; zīmējumi: Aina Karpa [un vēl 3 ilustratori] ; fotogrāfijas: Mudīte Rudzīte [un vēl 10 fotogrāfi] ; redaktors: Ģederts Ieviņš ; recenzenti: Regīna Gribuste, Edgars Vimba, Arvīds Barševskis ; tulkotāji: Līga Ozoliņa-Moll, Ģederts Ieviņš, Sigita Eitcena, Arturs Stalažs ; mākslinieks-maketētājs: Ģederts Ieviņš ; Latvijas Vides aizsardzības fonds, Latvijas Malakologu biedrība, Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2010] - 252 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm
Abonements (161. telpa) - 22/152
Lasītava - 59 ; 22/152

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

Global report on the state of dietary data / Food and Agriculture Organization of the United Nations, Intake – Center for Dietary Assessment. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; Intake – Center for Dietary Assessment, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (116 lp.) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 14,07 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8679en/cb8679en.pdf
 
Svaigi un veselīgi : receptes, uzturvielas, iepirkšanās un gatavošanas gudrības / Alise Kindzule. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023- - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2023/1 (336).)
Abonements (161. telpa) - Br/23/1

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

Guide to develop and strengthen national pesticide residue monitoring programmes / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022. - 1 tiešsaistes resurss (60 lp.) : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 9,42 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8289en/cb8289en.pdf
 
Microbiological hazards in spices and dried aromatic herbs : meeting report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (63 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 8,67 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1726-5274 ; 27)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8686en/cb8686en.pdf
 
Safety and quality of water used with fresh fruits and vegetables / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (153 lp.) : tabulas ; 6,47 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1728-0605 ; 37)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb7678en/cb7678en.pdf
 
Thinking about the future of food safety : a foresight report / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (158 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 12,74 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf

VETERINĀRMEDICĪNA

Conducting After Action Reviews for animal health emergencies / Tony Callan [un vēl 4 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (72 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; - (FAO Animal Production and Health Manual ; 26)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb7789en/cb7789en.pdf
 
Responsible use of antimicrobials in beekeeping / editors G. Formato [un vēl 4 redaktori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (80 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,95 MB - (FAO animal production and health guidelines, ISSN 1810-0708 ; 26)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb6918en/cb6918en.pdf

Risk profile – Group B Streptococcus (GBS) : Streptococcus agalactiae sequence type (ST) 283 in freshwater fish / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Bangkok, Thailand : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (80 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 8,73 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb5067en/cb5067en.pdf

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

The use of solar energy in irrigated agriculture : a sourcebook for irrigation water management with alternative energy solutions / Maher Salman [un vēl 3 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (90 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 16,57 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8459en/cb8459en.pdf
 

LAUKSAIMNIECĪBA

Research for Rural Development 2022 : annual 28th international scientific conference proceedings. Volume 37 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (342 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 10,08 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2022/LBTU_LatviaResRuralDev_28th_2022.pdf
 
Rural Sustainability Research : scientific journal / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies ; Warsaw : Sciendo, 2015- - 1 tiešsaistes resurss : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas
E-žurnāls (Pieejams tiešsaistē): https://sciendo.com/journal/plua
Pieejams tiešsaistē - 48. sēj. (2022): https://sciendo.com/issue/PLUA/48/343
48. sēj. (2022). - 2022.

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

Gomez San Juan, Marta. How to mainstream sustainability and circularity into the bioeconomy? : a compendium of bioeconomy good practices and policies / Marta Gomez San Juan and Anne Bogdanski. - Rome : Food and agriculture organization of the United nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (132 lp. : diagrammas, tabulas ; 1,45 MB - (Environment and natural resources management working paper, ISSN 2664-6137 ; 89)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb5798en/cb5798en.pdf

Augsnes zinātne

Overview of land degradation neutrality (LDN) in Europe and Central Asia / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (88 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 7,87 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb7986en/cb7986en.pdf

Meliorācija

Compendium of community and indigenous strategies for climate change adaptation : focus on addressing water scarcity in agriculture / compiled by Jean-Marc Mwenge Kahinda [un vēl 6 sastādītāji]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (112 lp.) : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 10,89 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/ca5532en/ca5532en.pdf
 
The use of solar energy in irrigated agriculture : a sourcebook for irrigation water management with alternative energy solutions / Maher Salman [un vēl 3 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (90 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 16,57 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8459en/cb8459en.pdf

Biškopība

Responsible use of antimicrobials in beekeeping / editors G. Formato [un vēl 4 redaktori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (80 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 1,95 MB - (FAO animal production and health guidelines, ISSN 1810-0708 ; 26)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb6918en/cb6918en.pdf
 

Zvejniecība. Zivkopība

Cai, Junning. Benchmarking species diversification in global aquaculture / by Junning Cai, Xue Yan and PingSun Leung. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (52 lp.) : diagrammas, grafiki, tabulas ; 2,65 MB - (FAO fisheries and aquaculture technical paper, ISSN 2664-5408 ; 605)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8335en/cb8335en.pdf
 
FAO yearbook. Fishery and aquaculture statistics = FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l'aquaculture = FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2008- - sēj. : tab. ; 30 cm + CD-ROM.
Pilns teksts (2019): https://www.fao.org/3/cb7874t/cb7874t.pdf
2019. - 2021. - PDF datne.
 
Risk profile – Group B Streptococcus (GBS) : Streptococcus agalactiae sequence type (ST) 283 in freshwater fish / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Bangkok, Thailand : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (80 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 8,73 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb5067en/cb5067en.pdf

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Classification of forest products 2022 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (178 lp.) : tabulas ; - (Forestry working paper, ISSN 2664-1070 ; 29)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8216en/cb8216en.pdf
 
The State of the World’s Forests 2022 : forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (166 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 11,53 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb9360en/cb9360en.pdf

MĀJTURĪBA

Kulinārija

Svaigi un veselīgi : receptes, uzturvielas, iepirkšanās un gatavošanas gudrības / Alise Kindzule. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023- - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2023/1 (336).)
Abonements (161. telpa) - Br/23/1

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Guide to develop and strengthen national pesticide residue monitoring programmes / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022. - 1 tiešsaistes resurss (60 lp.) : ilustrācijas, shēma, tabulas ; 9,42 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8289en/cb8289en.pdf
 
Microbiological hazards in spices and dried aromatic herbs : meeting report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (63 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 8,67 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1726-5274 ; 27)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8686en/cb8686en.pdf

Thinking about the future of food safety : a foresight report / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (158 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 12,74 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8667en/cb8667en.pdf

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Leighton, Gregory. Ideology and Holy Landscape in the Baltic Crusades / by Gregory Leighton. - Leeds : Arc Humanities Press, [2022] - viii, 213 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (War and conflict in premodern societies)
Lasītava - 712 ; 23/1
 
Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība / Daiga Skujāne [un vēl 4 autori] ; galvenā redaktore Daiga Skujāne ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. - Jelgava : Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 2022. - 69 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 30 cm
Abonements (161. telpa) - 23/2
Lasītava - 71 ; 23/2 
 
Territory Planning and Integrated Natural Resource Management / Daiga Skujāne, Natālija Ņitavska, Madara Markova, Aiga Spāģe, Inga Grīnfelde ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (71 lp.) : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 96,76 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/e-gramatas/LBTU-gramata-TerritoryPlanningIntegratedNaturalRes-StickyUrbanAreas_eng.pdf
 

2023. gada februāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

Managing pesticides in agriculture and public health : a compendium of FAO and WHO guidelines and other resources / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Second edition. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (82 lp.) : ilustrācijas ; 10,24 MB - (International Code of Conduct on Pesticide Management)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3179en/cb3179en.pdf

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

The state of food and agriculture / FAO of the United Nations. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab. ; 30 cm. - (FAO agriculture series)
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cb9479en/cb9479en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne (182 lp.)
 
The state of world fisheries and aquaculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fisheries Department. - Rome : FAO, 1997-. - vol. : tab., diagr. ; 30 cm.
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne.
 
Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (179 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 8,22 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc1403en/cc1403en.pdf

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

The Baltic University Programme : annual report / The Baltic University Programme Secretariat. - Uppsala : Uppsala University, 2001- - sēj. : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm.
Pieeja tiešsaistē (PDF): https://www.balticuniv.uu.se/publications/annual-reports/
2021. - [2021]. - 51 lpp.
Abonements (161. telpa) - T/984 
 
Celebration of three decades : the Baltic University Programme 30 / edited by the BUP Coordinating Secretariat. - [Uppsala] : [Uppsala University] ; [The Baltic University Programme], 2022. - 79 lpp. : iustrācijas, portreti ; 22 x 22 cm
Abonements (161. telpa) - 23/3

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Europe and Central Asia – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2020 : affordable healthy diets to address all forms of malnutrition for better health / Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations World Food Programme, United Nations Children's Fund, World Health Organization, World Meteorological Organization. - Budapest : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (140 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 12,63 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3849en/cb3849en.pdf
 
Food Outlook : global market analysis / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Trade and Market Division. Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab., diagr. ; 30 cm
Pilns teksts (June, 2022): https://www.fao.org/3/cb9427en/cb9427en.pdf
June 2022. - 2022. - PDF datne.
 
Food systems and nutrition : handbook for parliamentarians N°32 / Inter-Parliamentary Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Inter-Parliamentary Union ; Food and Agriculture Organization of the United Nations, [2021]. - 1 tiešsaistes resurss (72 lp.) : ilustrācijas ; 2,41 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb2005en/cb2005en.pdf
 
Investing in agricultural water, sustainably : recent trends in financing institutions / Emily Ghosh [un vēl 4 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (82 lpp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 15,30 MB - (Directions in Investment ; 7)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc1212en/cc1212en.pdf
 
Kelly, Siobhan. Engaging with small and medium agrifood enterprises to guide policy making : a qualitative research methodological guide / by Siobhan Kelly, Elena Teodora Ilie. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (78 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 1,49 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb4179en/cb4179en.pdf
 
Rauschendorfer, Jakob. Implications of the war in Ukraine for agrifood trade and food security in the Southern and Eastern Mediterranean : Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia / Jakob Rauschendorfer, Ekaterina Krivonos. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (84 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 8,17 MB - (Directions in Investment ; 8)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc0955en/cc0955en.pdf
 
Soils for nutrition: state of the art / general coordination Ronald Vargas Rojas ; managing editors Miguel Taboada [un vēl 3 redaktori] ; reviewers Natalia Rodriguez Eugenio [un vēl 4 recenzenti] ; edition and publication Isabelle Verbeke ; art direction Matteo Sala. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (96 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 58,96 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc0900en/cc0900en.pdf
 
The future of food and agriculture : drivers and triggers for transformation / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (444 lp.) : diagrammas, grafiki, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 16,37 MB - (Future of food and agriculture, ISSN 2522-722X ; 3)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc0959en/cc0959en.pdf
 
The state of food and agriculture / FAO of the United Nations. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab. ; 30 cm. - (FAO agriculture series)
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cb9479en/cb9479en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne (182 lp.)
 
The state of food security and nutrition in the world : building resilience for peace and food security / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2017-. - sēj. : il., tab., diagr. ; 30 cm.
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cc0639en/cc0639en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne.
 
The state of world fisheries and aquaculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fisheries Department. - Rome : FAO, 1997-. - vol. : tab., diagr. ; 30 cm.
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne.
 
Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (179 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 8,22 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc1403en/cc1403en.pdf

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

Alliances for Action : guide for export promotion / Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Trade Centre. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (112 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 19,85 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc0762en/cc0762en.pdf
 
Hāzners, Juris. Latvijas lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ārējās tirdzniecības plūsmu modelēšana importa atkarības mazināšanai : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai = Modelling of Latvian Trade Flows in Agricultural Commodities and Processed Foods to Reduce Import Dependency : summary of the doctoral thesis for acquiring doctoral degree doctor of science (Ph.D.) social sciences / Juris Hāzners ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Andra Zvirbule ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.oec. Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Dr. Pawel Mickiewicz ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte], 2023. - 123 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LBTU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/agrarian_economy/Juris-Hazners_17022023_promocijas_darba_kopsavilkums_2023_LBTU.pdf
Lasītava - D/23/1
 
Hāzners, Juris. Latvijas lauksaimniecības preču un pārtikas produktu ārējās tirdzniecības plūsmu modelēšana importa atkarības mazināšanai : promocijas darbs zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai / Juris Hāzners ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.oec., prof. Andra Zvirbule ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2023. - 218 lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LBTU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/agrarian_economy/Juris-Hazners_17022023_promocijas_darbs_2023_LBTU.pdf
Lasītava - D/23/1
 
The state of agricultural commodity markets / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2004-. - sēj. : tab., diagr. ; 30 cm.
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cc0471en/cc0471en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne.

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Koronivia Joint Work on Agriculture : analysis of submissions on topics 2(e) and 2(f) : submissions under UNFCCC decision 4/CP.23 provided by Parties and observers as at 16 October 2020 / Maria Vincenza Chiriacò [un vēl 4 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (40 lp.) : ilustrācijas, karte, tabulas ; 752,56 KB - (Environment and natural resources management working paper, ISSN 2664-6137 ; 88)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3978en/cb3978en.pdf 

Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2022 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (179 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 8,22 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc1403en/cc1403en.pdf

Ķīmija

Atkins, Peter William. Atkins' Physical Chemistry / Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler. - Twelfth edition. - Oxford : Oxford University Press, [2023] - xxxix, 927 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
Lasītava - 544 ; 23/5

Bioloģija. Biotehnoloģija

Biodiversity Integrated Assessment and Computation Tool B-INTACT : guidelines / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Second edition. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (58 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 7,06 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3393en/cb3393en.pdf
 
Framework for Action on Biodiversity for Food and Agriculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (56 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 2,27 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb8338en/cb8338en.pdf
 
Microbial safety of lipid-based ready-to-use foods for management of moderate acute malnutrition and severe acute malnutrition : second report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (102 lp.) : grafiki, shēmas, tabulas ; 3,66 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1728-0605 ; 29)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3223en/cb3223en.pdf

Zooloģija

Fish : know it, cook it / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (216 lp.) : ilustrācijas ; 41,13 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc1395en/cc1395en.pdf

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

Fruit and vegetables – your dietary essentials : the International Year of Fruits and Vegetables, 2021 : background paper / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (81 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas ; 3,88 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb2395en/cb2395en.pdf
 
The nutrition and health potential of geographical indication foods / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (92 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, karte, shēmas, tabulas ; 3,81 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3913en/cb3913en.pdf

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

Looking at edible insects from a food safety perspective : challenges and opportunities for the sector / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (108 lp.) : ilustrācijas ; 3,50 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb4094en/cb4094en.pdf

Marčenkova, Tatjana. Labas higiēnas prakses vadlīnijas pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem : higiēnas prakse mazajiem mazumtirdzniecības objektiem - paškontrole (HACCP) uzņēmumā / Tatjana Marčenkova, Henriks Danusēvičs ; dizains un makets - Aigars Bičeks. - Rīga : Latvijas Tirgotāju kamera, [2023]. - 112 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
Lasītava - 61 ; 23/4
 
Microbial safety of lipid-based ready-to-use foods for management of moderate acute malnutrition and severe acute malnutrition : second report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (102 lp.) : grafiki, shēmas, tabulas ; 3,66 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1728-0605 ; 29)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3223en/cb3223en.pdf

Risk-based examples and approach for control of Trichinella spp. and Taenia saginata in meat / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Revised edition. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (104 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 7,61 MB - (Microbiological risk assessment series ; 25)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb1672en/CB1672EN.pdf

VETERINĀRMEDICĪNA

Gbaguidi, Lionel A. M. Manual for the management of operations during an animal health emergency / authors Lionel A. M. Gbaguidi, Susanne Münstermann, Modou Sow. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (91 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,78 MB - (FAO Animal Production and Health Manual, ISSN 2070-2493 ; 27)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc0068en/cc0068en.pdf
 
Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia : culling and disposal of pigs in an African swine fever outbreak / Jeremy Ho [un vēl 5 autori]. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (68 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 18,30 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb9188en/cb9188en.pdf
 
Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia : farm biosecurity, slaughtering and restocking / Andrew Bremang [un vēl 5 autori]. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (86 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 20,65 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb9187en/cb9187en.pdf
 
Guidelines for African swine fever (ASF) prevention and control in smallholder pig farming in Asia : monitoring and surveillance of African swine fever / Jeremy Ho [un vēl 5 autori]. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (76 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 19,24 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb6238en/cb6238en.pdf
 
Miller, Lori P. Carcass management guidelines : effective disposal of animal carcasses and contaminated materials on small to medium-sized farms / Lori P. Miller, Robert A. Miknis, Gary A. Flory. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (56 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 4,07 MB - (FAO animal production and health guidelines ; 23)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb2464en/cb2464en.pdf
 
Technical guidelines on rapid risk assessment for animal health threats / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (64 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,36 MB - (FAO animal production and health guidelines, ISSN 1810-0708 ; 24)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3187en/cb3187en.pdf

LAUKSAIMNIECĪBA

Koronivia Joint Work on Agriculture : analysis of submissions on topics 2(e) and 2(f) : submissions under UNFCCC decision 4/CP.23 provided by Parties and observers as at 16 October 2020 / Maria Vincenza Chiriacò [un vēl 4 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (40 lp.) : ilustrācijas, karte, tabulas ; 752,56 KB - (Environment and natural resources management working paper, ISSN 2664-6137 ; 88)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3978en/cb3978en.pdf 

Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgie par izdevumu: Adrija Dorbe, Ilze Vircava, Diāna Ruska, Ilze Grāvīte, Kaspars Kampuss ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācija. - Jelgava : Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, 2023. - 1 tiešsaistes resurss (84 lp.) : tabulas ; 1,48 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2023/Tezes_2023_Lidzsvarota-lauksaimnieciba_LBTU_LF.pdf

Augsnes zinātne

Mapping of salt-affected soils : technical manual / Omuto, C.T. [un vēl 5 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (113 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 11,55 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/ca9215en/ca9215en.pdf
 
Soils for nutrition: state of the art / general coordination Ronald Vargas Rojas ; managing editors Miguel Taboada [un vēl 3 redaktori] ; reviewers Natalia Rodriguez Eugenio [un vēl 4 recenzenti] ; edition and publication Isabelle Verbeke ; art direction Matteo Sala. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (96 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 58,96 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc0900en/cc0900en.pdf
 
State of knowledge of soil biodiversity : status, challenges and potentialities : report 2020 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (616 lp.) : ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 55,34 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb1928en/cb1928en.pdf

Agrotehnika. Zemkopība

Moderna siltumnīca : iekārtošana, garšaugi, dārzeņi, eksotiskie augi, dezinfekcija / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2023/2 (337))
Abonements (161. telpa) - Br/23/2
 
Pollinators challenge badge / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (180 lp.) : ilustrācijas ; 26,03 MB - (YUNGA Learning and Action Series – Challenge badges, ISSN 2707-0131 ; 12)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb4803en/cb4803en.pdf

Augu aizsardzība

Authorizing entities to perform phytosanitary actions : an overview of the current use of authorization by national plant protection organizations / Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Plant Protection Convention. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (60 lp.) : diagrammas, tabulas ; 3,33 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3834en/cb3834en.pdf
 
Managing pesticides in agriculture and public health : a compendium of FAO and WHO guidelines and other resources / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Second edition. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (82 lp.) : ilustrācijas ; 10,24 MB - (International Code of Conduct on Pesticide Management)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3179en/cb3179en.pdf
 
Prevention, preparedness and response guidelines for Spodoptera frugiperda / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (36 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 934,75 KB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb5880en/cb5880en.pdf

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Good practices for the feed sector : implementing the Codex Alimentarius Code of Practice on good animal feeding / editors Angela Pellegrino Missaglia, Annamaria Bruno, Daniela Battaglia. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; International Feed Industry Federation, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (140 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 6,16 MB - (FAO Animal Production and Health Manual, ISSN 2070-2493 ; 24)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb1761en/cb1761en.pdf

Zvejniecība. Zivkopība

Classification and illustrated definition of fishing gears / Pingguo He [un vēl 4 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (110 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 18,04 MB - (FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, ISSN 2664-5408 ; 672)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb4966en/cb4966en.pdf

A diagnostic tool for implementing an ecosystem approach to fisheries through policy and legal frameworks / developed by the Development Law Service of FAO’s Legal Office (LEGN) in collaboration with FAO’s Marine and Inland Fisheries Branch (NFIF) and the EAF-Nansen Programme. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (66 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 836,16 KB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb2945en/cb2945en.pdf
 
FAO's work on climate change : fisheries and aquaculture 2020 / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (79 lp.) : ilustrācijas, kartes, shēmas ; 24,86 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3414en/cb3414en.pdf
 
Global Plan of Action for the Conservation, Sustainable Use and Development of Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (84 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 6,23 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb9905en/cb9905en.pdf
 
Safety at sea for small-scale fishers / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - [Second edition]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (108 lp.) : ilustrācijas ; 8,06 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/ca5772en/ca5772en.pdf
 
The state of world fisheries and aquaculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fisheries Department. - Rome : FAO, 1997-. - vol. : tab., diagr. ; 30 cm.
Pilns teksts (2022): https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf
2022. - 2022. - PDF datne.

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Addressing forestry and agroforestry in National Adaptation Plans / supplementary guidelines / by Alexandre Meybeck [un vēl 3 autori]. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; Center for International Forestry Research, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (134 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 35,68 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb1203en/cb1203en.pdf

MĀJTURĪBA

Kulinārija

Fish : know it, cook it / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (216 lp.) : ilustrācijas ; 41,13 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cc1395en/cc1395en.pdf

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Looking at edible insects from a food safety perspective : challenges and opportunities for the sector / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (108 lp.) : ilustrācijas ; 3,50 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb4094en/cb4094en.pdf
 
Microbial safety of lipid-based ready-to-use foods for management of moderate acute malnutrition and severe acute malnutrition : second report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (102 lp.) : grafiki, shēmas, tabulas ; 3,66 MB - (Microbiological risk assessment series, ISSN 1728-0605 ; 29)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3223en/cb3223en.pdf
 
The nutrition and health potential of geographical indication foods / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (92 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, karte, shēmas, tabulas ; 3,81 MB
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb3913en/cb3913en.pdf
 
Risk-based examples and approach for control of Trichinella spp. and Taenia saginata in meat / Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. - Revised edition. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations ; World Health Organization, 2020. - 1 tiešsaistes resurss (104 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 7,61 MB - (Microbiological risk assessment series ; 25)
E-grāmata (PDF): https://www.fao.org/3/cb1672en/CB1672EN.pdf

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Biorefinery Technologies and Products : selected peer-reviewed extended articles based on abstracts presented at the International Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products (BTechPro2022) : aggregated book / edited by Dr. Kristine Meile, Dr. Ugis Cabulis and Dr. Mikelis Kirpluks. - Baech, Switzerland : Trans Tech Publications, [2022] - viii, 196 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Scientific books collection ; Volume 34)
Lasītava - 66 ; 23/6

2023. gada jūnija-augusta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 16th international scientific conference, 12th-13th May 2023. No. 16 / editor-in-chief, compiler of the proceedings, cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2023. - 1 tiešsaistes resurss (209 lp.) : diagrammas, shēmas, tabulas ; 3,57 MB
E-grāmata (PDF): https://lbtufb.lbtu.lv/conference/REEP/2023/Latvia_REEP_2023_proceedings_No16_online.pdf

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Vasaras tējas : ievākšana, uzglabāšana, pagatavošana, tradīcijas / autore Aija Austruma. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2023/6 (341))
Abonements (161. telpa) - Br/23/6 

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

Impact of Agriculture on Soil Degradation. II [2], A European perspective / volume editors: Paulo Pereira [un vēl 3 redaktori]. - Cham : Springer, [2023] - xvi, 347 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 24 cm. - (The Handbook of Environmental Chemistry ; 121)
Lasītava - 631.4 ; 23/37

Augu aizsardzība

Zuļģe, Neda. Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs = Epidemiology and Genetic Diversity of Apple Chlorotic Leaf Spot Virus in Latvia and Its Elimination Possibilities from Fruit Trees : summary of the doctoral thesis for the doctoral degree of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and veterinary sciences / Neda Zuļģe ; promocijas darba zinātniskās vadītājas: Dr.habil.agr. Ināra Turka, Ph.D. Inga Moročko-Bičevska ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr. Ingrida Mažeikiené, Dr.biol. Dainis Ruņģis ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte], 2023. - 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LBTU datubāzē): https://lbtufb.lbtu.lv/dissertation-summary/plant-protection/Neda_Zulge_prom_darba_kopsavilkums2023_LBTU.pdf
Abonements (161. telpa) - D/23/7

Zuļģe, Neda. Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs = Epidemiology and Genetic Diversity of Apple Chlorotic Leaf Spot Virus in Latvia and Its Elimination Possibilities from Fruit Trees : doctoral thesis for doctoral degree Doctor of Science (Ph.D.) in Agriculture, Forestry and Veterinary Sciences / Neda Zuļģe ; promocijas darba vadītāja: Dr.habil.agr. Ināra Turka, Ph.D. Inga Moročko-Bičevska ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr. Ingrida Mažeikiené, Dr.biol. Dainis Ruņģis ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2023. - 97 lp., 68 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/23/7

Dārzkopība

Zuļģe, Neda. Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs = Epidemiology and Genetic Diversity of Apple Chlorotic Leaf Spot Virus in Latvia and Its Elimination Possibilities from Fruit Trees : summary of the doctoral thesis for the doctoral degree of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and veterinary sciences / Neda Zuļģe ; promocijas darba zinātniskās vadītājas: Dr.habil.agr. Ināra Turka, Ph.D. Inga Moročko-Bičevska ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr. Ingrida Mažeikiené, Dr.biol. Dainis Ruņģis ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte], 2023. - 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LBTU datubāzē): https://lbtufb.lbtu.lv/dissertation-summary/plant-protection/Neda_Zulge_prom_darba_kopsavilkums2023_LBTU.pdf
Abonements (161. telpa) - D/23/7

Zuļģe, Neda. Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs = Epidemiology and Genetic Diversity of Apple Chlorotic Leaf Spot Virus in Latvia and Its Elimination Possibilities from Fruit Trees : doctoral thesis for doctoral degree Doctor of Science (Ph.D.) in Agriculture, Forestry and Veterinary Sciences / Neda Zuļģe ; promocijas darba vadītāja: Dr.habil.agr. Ināra Turka, Ph.D. Inga Moročko-Bičevska ; oficiālie recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr. Ingrida Mažeikiené, Dr.biol. Dainis Ruņģis ; Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2023. - 97 lp., 68 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/23/7

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Ķēniņa, Laura. Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm : promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs iegūšanai = Carbon Stock in Old-Growth Stands on Mineral Soils in Hemiboreal Forests : summary for the doctoral degree Doctor of Science (Ph.D.) in Agriculture, Forestry and Veterinary Sciences / Laura Ķēniņa ; promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Andris Lazdiņš, PhD Veiko Uri, Dr.silv. Olga Miezīte ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. - Salaspils : [Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"], 2023. - 73 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LBTU datubāzē): https://lbtufb.lbtu.lv/dissertation-summary/forestry-science/Laura_Kenina_MF11016_prom_darba_kopsavilkums2023_LBTU_MF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/23/6

Ķēniņa, Laura. Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm : promocijas darbs zinātnes doktora grāds zinātnes doktore (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs iegūšanai = Carbon Stock in Old-Growth Stands on Mineral Soils in Hemiboreal Forests : doctoral thesis for the doctoral degree Doctor of Science (Ph.D.) in Agriculture, Forestry and Veterinary Sciences / Laura Ķēniņa ; promocijas darba vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Andris Lazdiņš, PhD Veiko Uri, Dr.silv. Olga Miezīte ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. - Salaspils : [izdevējs nav zināms], 2023. - 65 lp., 52 dažādi numurētas lp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Lasītava - D/23/6

MĀJTURĪBA

Kulinārija

Konservē! : Vasaras dārza un meža labumi ziemas krājumiem / Lolita Šelvaha. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2023/7 (342))
Abonements (161. telpa) - Br/23/7

Vasaras tējas : ievākšana, uzglabāšana, pagatavošana, tradīcijas / autore Aija Austruma. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2023/6 (341))
Abonements (161. telpa) - Br/23/6

BŪVNIECĪBA

Gadagrāmata. 2023, "Būvniecība" : 2023. gada 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Būvniecība" diplomdarbu gadagrāmata = 2023. Yearbook of Qualification projects of 1st level study program "Civil Engineering" of Professional Higher Education and of Diploma projects of Bachelor Programm "Civil Engineering" of Professional Higher Education / sastādītājs Darja Zieneviča ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. Arhitektūras un būvniecības katedra, Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2023. - 44 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti, shēmas ; 30 cm
Pilns teksts: https://lbtufb.lbtu.lv/LLUgramatas/LBTU_Buvnieciba_Diplomandu_Gadagramata2023.pdf
Abonements (161. telpa) - 22/86
Lasītava - 69 ; 22/86 

2022. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

Dombrovskis, Valērijs. Kiber Es : viss par kiberpasauli / Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga ; vāka dizains un vizuālais noformējums: Oksana Kosterjova ; zinātniskais recenzents Dr.psych., Dr.paed. Mārtiņš Veide ; Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
Lasītava - 316 ; 22/1
 
Grāmata. Zīme. Krāsa : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore, priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta redaktore Edīte Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm
Abonements (161. telpa) - 22/2
Lasītava - 0 ; 22/2 
 
Yearbook. 2021 / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Antra Legzdiņa ; design: Inta Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. - [Rīga] : Zinātne, [2021] - 128 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm
Abonements (161. telpa) - T/974
 
Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts : monogrāfija / atbildīgā redaktore Agnese Dubova ; recenzentes: Dr.philol. Regīna Kvašīte, Dr.philol. Svetlana Polkovņikova ; tulkotāja (angļu-latviešu-angļu valoda) Baiba Egle ; tulkotāja (vācu-latviešu-vācu valoda) Egita Proveja ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka māksliniece Ilze Ruperte. - Rīga : Zinātne, 2021. - 287 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
Abonements (161. telpa) - 21/196
Lasītava - 8 ; 21/196 
 
Zinātniskās darbības metodoloģija : starpdisciplināra perspektīva : kolektīvā monogrāfija / K. Mārtinsones un A. Piperes zinātniskajā redakcijā ; recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Ph.D. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. - 607 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm
Abonements (161. telpa) - 21/194
Lasītava - 0 ; 21/194 

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Dombrovskis, Valērijs. Kiber Es : viss par kiberpasauli / Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga ; vāka dizains un vizuālais noformējums: Oksana Kosterjova ; zinātniskais recenzents Dr.psych., Dr.paed. Mārtiņš Veide ; Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
Lasītava - 316 ; 22/1

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Dombrovskis, Valērijs. Kiber Es : viss par kiberpasauli / Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga ; vāka dizains un vizuālais noformējums: Oksana Kosterjova ; zinātniskais recenzents Dr.psych., Dr.paed. Mārtiņš Veide ; Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
Lasītava - 316 ; 22/1

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Land reform: from state monopoly to property diversity / editorial board: Dr.oec. Khasaev Gabibulla [un vēl 5 redaktori] ; scientific reviewers: Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.oec. Oksana Mamai ; Samara Federal Research Center of Russian Academy of Sciences. - Samara : Publishing House of the Samara Federal Research Center of Russian Academy of Sciences, 2021. - 2 sējumi : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm
Lasītava - 332 ; 22/3

Finanses. Bankas

Ketners, Kārlis. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi / K. Ketners ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Svetlana Saksonova, Dr.oec. Justīna Hudenko ; redaktore Emīlija Spundzāne ; vāka dizains: Sergejs Kozlovs. - Rīga : Tehnoinform Latvia : Info Tilts, 2018. - 321 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm
Abonements (161. telpa) - 21/193
Lasītava - 336.2 ; 12/193 
 
Lukašina, Olga. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana / Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ; tulkotāja priekšvārda autore Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 192 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka)
Abonements (161. telpa) - 21/197
Lasītava - 657 ; 21/197 

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Ecology and Environmental Studies ; Environmental Economics ; Green Design and Sustainable Architecture : GEOLINKS international conference, 17-18 May 2021 : conference proceedings / Scientific Council of GEOLINKS. - Sofia : Saima Consult, [2021] - 226 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - (GEOLINKS Conference proceedings, ISSN 2603-5472 ; Book 2, volume 3)
Lasītava - 502/504 ; 21/200

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Labai veselībai : iesnas, klepus, sāpošs kakls, ausu vainas, haimorīts, nogurums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2022/1 (324))
Abonements (161. telpa) - Br/22/1

VETERINĀRMEDICĪNA

Skuja, Santa. Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju = Comparative Assessment of Treatment Methods of Retained Fetal Membranes and Their Effects on the Subsequent Lactation and Reproduction in Cowspromocijas : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda (Ph.D) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē / Santa Skuja ; promocijas darba vadītāja Dr.med.vet. Vita Antāne ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Anda Valdovska, Dr.habil.med., Dr.med. Māra Pilmane, Dr.med.vet. Alius Pockevičius ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. - Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2021. - 120 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts: https://llufb.llu.lv/disertacijas/veterinary-medicine/Santa-Skuja_promocijas_darbs_2021_LLU_VMF.pdf
Lasītava - D/21/15
 
Skuja, Santa. Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai veterinārmedicīnas nozarē = Comparative Assessment of Treatment Methods of Retained Fetal Membranes and Their Effects on the Subsequent Lactation and Reproduction in Cows : summary of the doctoral thesis for the scientific degree of Ph.D. / Santa Skuja ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.med.vet. Vita Antāne ; oficiālie recenzenti: Dr.med.vet. Anda Valdovska, Dr.habil.med., Dr.med. Māra Pilmane, Dr.med.vet. Alius Pockevičius ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Klīniskais institūts. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 75 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/veterinary-medicine/Santa-Skuja_promocijas_darba_kopsavilkums2021_LLU_VMF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/21/15

LAUKSAIMNIECĪBA

Agroķīmija

Rancāne, Sarmīte. Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās = Plant Nutrient Recycling in Energy Grasses Plantations : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē / Sarmīte Rancāne ; promocijas darba zinātniskie vadītāji Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 134 lp., 54 nenumurētas lp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts: https://llufb.llu.lv/disertacijas/plant-production/Sarmite-Rancane_promocijas_darbs_2021_LLU_LF.pdf
Lasītava - D/21/16
 
Rancāne, Sarmīte. Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē = Plant Nutrient Recycling in Energy Grasses Plantations : summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry, and fisheries / Sarmīte Rancāne ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.habil.agr. Aldis Kārkliņš, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; promocijas darba recenzenti: Dr.agr. Zinta Gaile, Dr.agr. Ilze Skrabule, Dr.silv. Zane Lībiete ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 56 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/plant-production/Sarmite-Rancane_promocijas_darba_kopsavilkums2021_LLU_LF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/21/16

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Šēnhofa, Silva. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Effect of Meteorological Factors and Planting Material on Poplar Growth : summary for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Silva Šēnhofa ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; recenzenti: Dr.silv. Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Olga Miezīte, Dr. Valda Gudynaité-Franckevičiené ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : [Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"], 2021. - 89 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Silva_Senhofa_prom_darba_kopsavilkums2021_LLU_MF.pdf 
Abonements (161. telpa) - D/21/17
 
Šēnhofa, Silva. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai = Effect of Meteorological Factors and Planting Material on Poplar Growth : doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / SilvaŠēnhofa ; promocijas darba vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Dr.silv. Dagnija Lazdiņa ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Kaspars Liepiņš, Dr.silv. Olga Miezīte, Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 65 lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts LBTU tīklā: https://llufb.llu.lv/disertacijas/LLU-tikla/Silva_Senhofa_promocijas_darbs_2020_LLU_MF.pdf
Lasītava - D/21/17

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Food Factor Conference, Torremolinos-Málaga (Spain), 8-9 November 2018 : book of abstracts / general coordinator A. Méndez-Vilas ; Formatex Research Center. - Badajoz : Formatex Research Center, [2018] - v, 57 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 664 ; 21/199

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

Saksonova, Svetlana. Uzņēmuma darbības analīzes un apgrozāmā kapitāla vadīšanas aspekti: praktiski paņēmieni / Svetlana Saksonova ; vāka mākslinieks S. Kozlovs. - [Rīga] : Info Tilts, [2020] - 139 lpp. : tabulas ; 21 cm
Abonements (161. telpa) - 21/198
Lasītava - 658 ; 21/198

Grāmatvedība

Lukašina, Olga. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana / Olga Lukašina, Jekaterina Juhimeca ; tulkotāja priekšvārda autore Maija Grebenko ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 192 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka)
Abonements (161. telpa) - 21/197
Lasītava - 657 ; 21/197

MĒBEĻU RŪPNIECĪBA

Emsiņš, Juris. Latviešu koka krēsli / Juris Emsiņš, Lāsma Āboliņa, teksts, ilustratīvais materiāls ; literārā redaktore Vita Aišpure. - Rīga : Madris, [2020] - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
Lasītava - 745/749 ; 21/195

POLIGRĀFISKĀ RŪPNIECĪBA

Grāmata. Zīme. Krāsa : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore, priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta redaktore Edīte Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm
Abonements (161. telpa) - 22/2
Lasītava - 0 ; 22/2

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Daiļamatniecība. Dizains

Emsiņš, Juris. Latviešu koka krēsli / Juris Emsiņš, Lāsma Āboliņa, teksts, ilustratīvais materiāls ; literārā redaktore Vita Aišpure. - Rīga : Madris, [2020] - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
Lasītava - 745/749 ; 21/195

Tēlotāja māksla

Grāmata. Zīme. Krāsa : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore, priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta redaktore Edīte Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm
Abonements (161. telpa) - 22/2
Lasītava - 0 ; 22/2

Fotogrāfija

Zēbergs, Juris. Skatiens klīst pilsētā = (Sketches of Jelgava) / foto: J. Zēbergs ; [teksts]: Māris Brancis, Lāsma Zariņa ; tulkojums: Sindija Lapčinska. - [Jelgava] : [Juris Zēbergs], [2021] - 86 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 15 x 21 cm
Abonements (161. telpa) - 21/201

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts : monogrāfija / atbildīgā redaktore Agnese Dubova ; recenzentes: Dr.philol. Regīna Kvašīte, Dr.philol. Svetlana Polkovņikova ; tulkotāja (angļu-latviešu-angļu valoda) Baiba Egle ; tulkotāja (vācu-latviešu-vācu valoda) Egita Proveja ; literārā redaktore Agita Kazakeviča ; vāka māksliniece Ilze Ruperte. - Rīga : Zinātne, 2021. - 287 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
Abonements (161. telpa) - 21/196
Lasītava - 8 ; 21/196 

2022. gada februāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

Research Outreach : connecting science with society. - [Gloucester, UK] : Research Outreach, [2019]- - Sējumi : ilustrācijas ; 30 cm
E-žurnāls (Resurss pieejams tiešsaistē): https://researchoutreach.org/publication/
Issue 126. - 2021. - 222 lpp.
Abonements (161. telpa) - T/982 

Zinātnes komunikācijas mērķa grupu pētījums : noslēguma ziņojums / Vidzemes Augstskola. - Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2021. - 92 lpp., 18 lpp., 22 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Lasītava - 316 ; 22/5

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
Izdevums tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/archiv/statistisches-jahrbuch
2021. - 2021. - 359 lpp.
Abonements (161. telpa) - T/32

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Zinātnes komunikācijas mērķa grupu pētījums : noslēguma ziņojums / Vidzemes Augstskola. - Valmiera : Vidzemes Augstskola, 2021. - 92 lpp., 18 lpp., 22 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Lasītava - 316 ; 22/5

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Modern Approaches to the Organization of the Educational Process of Agricultural Education : scientific and pedagogic internship : February 22 - April 2, 2021, Lublin, Republic of Poland : [internship proceedings] / University of Life Sciences in Lublin. - Riga : Baltija Publishing ; Lublin : [University of Life Sciences in Lublin], 2021. - 70, [2] lpp. : tabula ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 22/16

LAUKSAIMNIECĪBA

Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
Izdevums tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/archiv/statistisches-jahrbuch
2021. - 2021. - 359 lpp.
Abonements (161. telpa) - T/32

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par ... gadu / SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs". - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm
2020. - 2021. - 125 lpp.
Abonements/Arhīvs - T/965

Dārzkopība

Sēklas. Stādi! : sēklu izvēle, sēšana, piķēšana, stādu norūdīšana, mēslošana / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2022/2 (325))
Abonements (161. telpa) - Br/22/2
Abonements/Arhīvs - Br/22/2

Zvejniecība. Zivkopība

Ķer. Bet ievēro. : ceļvedis makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem. - [Ozolnieki] : [Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs], [2018] - 64 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm
Pilns teksts (PDF): https://www.manacope.lv/files/news/21/news_attachments/1573737021_ker_bet_ievero.pdf
Abonements/Arhīvs - 22/17
 
Strautiņa, Agnese. Golden sprat – pride of Latvia / Agnese Strautiņa ; [introduction]: Didzis Šmits ; Union of Latvian Fish Processing Industry. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021] - 198 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/10
 
Strautiņa, Agnese. Zeltainā šprote - Latvijas lepnums / Agnese Strautiņa ; [ievads]: Didzis Šmits ; Latvijas Zivrūpnieku savienība. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021] - 192 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/9

Лови. Но соблюдай. : руководство для рыбаков, ловцов раков и подводных охотников. - [Ozolnieki] : [Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs], [2018] - 63 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm
Pilns teksts (PDF): https://www.manacope.lv/files/news/21/news_attachments/1578035899_cope_ru.pdf
Abonements/Arhīvs - 22/18
 
Страутиня, Агнесе. Золотые шпроты - гордость Латвии / Агнесе Страутиня ; [введение]: Дидзис Шмитс ; Латвийский союз рыбопромышленников. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021] - 208 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/11

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Līpiņš, Leonards. Koksnes mācība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Leonards Līpiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Leonards Līpiņš, 2021. - 168 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Abonements (161. telpa) - 22/6
Lasītava - 674 ; 22/6
 
Meža nozares gadagrāmata / [sastādījusi Anita Jaunbelzere]. - [Rīga] : SLO Latvija aug, 2010- - sēj. : il., diagr., tab. ; 24 cm.
2022. - [2021]. - 160 lpp.
Abonements (161. telpa) - T/854 
 
Meža ogas. - [Gulbene] : Sateka, [2020] - 1 mape (10 atsevišķas nenumurētas kartītes) : ilustrācijas ; 11 x 16 cm
Pilns teksts (PDF): https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2022/01/senu-cela-kartinas-ogas-gatavs.pdf
Abonements/Arhīvs - 22/19
 
Meža sēnes. - [Gulbene] : Sateka, [2020] - 1 mape (10 atsevišķas nenumurētas kartītes) : ilustrācijas ; 11 x 16 cm
Pilns teksts (PDF): https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2022/01/senu-cela-kartinas-senes-gatavs.pdf
Abonements/Arhīvs - 22/20
 
Zeme un valsts : almanahs. 2018/2021 / teksts: Māris Liopa un Pauls Rēvelis ; [ievads un pēcvārds]: Vija Beinerte. - Rīga : Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija, 2021. - 159 lpp. : portreti ; 26 cm
Abonements (161. telpa) - 22/4
Lasītava - 630 ; 22/4

MĀJTURĪBA

Kulinārija

baltic chefs : the cookbook / project leader Artūrs Arnicāns ; photographer Otto Strazds ; graphic designer Aļona Arnicāne ; editor-in-chief Aija Kopeika ; book editor Helēna Lauriņa ; translator Keita Straume. - Rīga : APUS, 2021. - 437, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 22/7
 
Medova, Jana. Mīlestība virtuvē : omulīgi kā mājās, gardi kā restorānā = Любовь на кухне : уютно как дома, вкусно как в ресторане / Jana Medova ; fotogrāfi: Māris Kiseļovs, Karina Aster ; tulkotājas: Liene Vilnīte, Aļona Asafova. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021] - 254, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/13
 
Meža ogas. - [Gulbene] : Sateka, [2020] - 1 mape (10 atsevišķas nenumurētas kartītes) : ilustrācijas ; 11 x 16 cm
Pilns teksts (PDF): https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2022/01/senu-cela-kartinas-ogas-gatavs.pdf
Abonements/Arhīvs - 22/19
 
Meža sēnes. - [Gulbene] : Sateka, [2020] - 1 mape (10 atsevišķas nenumurētas kartītes) : ilustrācijas ; 11 x 16 cm
Pilns teksts (PDF): https://www.sateka.lv/jauna/wp-content/uploads/2022/01/senu-cela-kartinas-senes-gatavs.pdf
Abonements/Arhīvs - 22/20
 
Reņģēdāju pavārgrāmata / producents, idejas un priekšvārda autors Dzintris Kolāts ; sakārtotājs Gints Šīmanis ; tulkotājs Jānis Frišvalds ; karikatūrists Aigars Lapiņš ; dizains: Anda Nordena. - Salacgrīva : Salacgrīvas novada pašvaldība, 2021. - 159 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 22/8
 
Sanders, Edgars. Augu valsts ēdieni / Edgars Sanders ; fotogrāfe Kristina Sisejeva ; redaktore Zane Tilaka. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021] - 223, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/12
 
Veisbārde, Ilze. Ēd laimīgs : receptes lieliem un maziem svētkiem / Ilze Veisbārde ; fotogrāfe Ieva Andersone ; grāmatas dizains: Beāte Paegle ; nodaļu ievadtekstus pierakstīja Inga Pizāne ; tekstus pārlasīja Santa Liģere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021] - 267, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
Abonements/Arhīvs - 22/14

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Strautiņa, Agnese. Golden sprat – pride of Latvia / Agnese Strautiņa ; [introduction]: Didzis Šmits ; Union of Latvian Fish Processing Industry. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021] - 198 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/10
 
Strautiņa, Agnese. Zeltainā šprote - Latvijas lepnums / Agnese Strautiņa ; [ievads]: Didzis Šmits ; Latvijas Zivrūpnieku savienība. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021] - 192 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/9
 
Страутиня, Агнесе. Золотые шпроты - гордость Латвии / Агнесе Страутиня ; [введение]: Дидзис Шмитс ; Латвийский союз рыбопромышленников. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2021] - 208 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 22/11

DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

Bartolota, Filipo. Kurš vīns ir tavs? : atrodiet sev piemērotu vīnu / Filipo Bartolota ; no itāļu valodas tulkoja Ilona Kubile un Anna Kalve ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2022] - 239 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
Abonements/Arhīvs - 22/15

KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA

Līpiņš, Leonards. Koksnes mācība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Leonards Līpiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Leonards Līpiņš, 2021. - 168 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Abonements (161. telpa) - 22/6
Lasītava - 674 ; 22/6

2022. gada marta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

Schmidt, Florian Alexander. Crowd Design : from tools for empowerment to platform capitalism / Florian Alexander Schmidt. - Basel : Birkhäuser, 2017. - 1 tiešsaistes resurss (256 lp.) - (Board of International Research in Design)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2103345&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2103345&site=ehost-live&scope=site

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Grīns, Roberts. 48 varas likumi / Roberts Grīns ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons ; tulkojuma redaktors Juris Goldmanis. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2013] - 456 lpp. ; 25 cm.
Abonements (161. telpa) - 22/23
Lasītava - 316 ; 22/23 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Comunello, Francesca. Social Media in Earthquake-Related Communication: Shake Networks / Francesca Comunello, Simone Mulargia. - Bingley : Emerald, 2018. - 1 tiešsaistes resurss (196 lp.) : ilustrācijas.
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1713018&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1713018&site=ehost-live&scope=site
 
Education and Social Media : toward a digital future / edited by Christine Greenhow, Julia Sonnevend, and Colin Agur. - Cambridge, MA : The MIT Press, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (viii, 257 lp.) : ilustrācijas. - (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on digital media and learning)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1237999&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1237999&site=ehost-live&scope=site
 
Grīns, Roberts. 48 varas likumi / Roberts Grīns ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons ; tulkojuma redaktors Juris Goldmanis. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2013] - 456 lpp. ; 25 cm.
Abonements (161. telpa) - 22/23
Lasītava - 316 ; 22/23 
 
Kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem : cilvēkstāsti = The Compass Always Points North : human interest stories = Компас всегда указывает на север : человеческие истории / tekstu autori: Zane Ozoliņa, Inga Puriņa ; redaktori: Marika Gintere, Daina Mežecka ; tulkojumi: Lauris Veips (angļu valodā), Vitālijs Trošins (krievu valodā) ; dizains: Tatjana Raičiņeca ; Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. - Rīga : Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, [2021] - 201 lpp. : portreti ; 23 cm
Abonements (161. telpa) - 22/26

Tiesības. Juridiskās zinātnes

Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā / Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; priekšvārds: Ph.D. Ineta Ziemele. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. - 542 lpp. ; 22 cm
Lasītava - 34 ; 22/25

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Education and Social Media : toward a digital future / edited by Christine Greenhow, Julia Sonnevend, and Colin Agur. - Cambridge, MA : The MIT Press, 2016. - 1 tiešsaistes resurss (viii, 257 lp.) : ilustrācijas. - (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on digital media and learning)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1237999&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1237999&site=ehost-live&scope=site

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Future Opportunities for Bioeconomy in the West Nordic Countries / Hrönn Ólína Jörundsdottir [un vēl 19 autori]. - [Copenhagen] : Nordic Council of Ministers, 2014. - 1 tiešsaistes resurss (174 lp.) - (TemaNord ; 2015:505)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=970199&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=970199&site=ehost-live

Lange, Lene. Development of the Nordic Bioeconomy : NCM reporting: test centers for green energy solutions - biorefineries and business needs / Lene Lange. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2015. - 1 tiešsaistes resurss (219 lp.) - (TemaNord ; 2015:582)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1213498&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1213498&site=ehost-live

 

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Geitss, Bils. Klimats: kā novērst katastrofu : esošie risinājumi un nākotnes redzējums / Bils Geitss ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers ; redaktors Miķelis Kaldurs. - [Rīga] : Zoldnera izdevniecība, 2021. - 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets, tabulas ; 25 cm
Abonements (161. telpa) - 22/24
Lasītava - 502/504 ; 22/24

Bioloģija. Biotehnoloģija

Ferrière, Régis. Evolutionary Conservation Biology / Régis Ferrière, Ulf Dieckmann, Denis Couvet. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - 1 tiešsaistes resurss (429 lp. ) : ilustrācijas. - (Cambridge Studies in Adaptive Dynamics)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=164257&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=164257&site=ehost-live&scope=site

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

Dikāns, Pjērs. Dikāna diēta / Pjērs Dikāns ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Dace Markota. - 4. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 320 lpp. ; 20 cm. - (Pasaules bestsellers)
Abonements (161. telpa) - 312651

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Future Opportunities for Bioeconomy in the West Nordic Countries / Hrönn Ólína Jörundsdottir [un vēl 19 autori]. - [Copenhagen] : Nordic Council of Ministers, 2014. - 1 tiešsaistes resurss (174 lp.) - (TemaNord ; 2015:505)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=970199&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=970199&site=ehost-live
 
Lange, Lene. Development of the Nordic Bioeconomy : NCM reporting: test centers for green energy solutions - biorefineries and business needs / Lene Lange. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2015. - 1 tiešsaistes resurss (219 lp.) - (TemaNord ; 2015:582)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1213498&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1213498&site=ehost-live
 
Thumann, Albert. Handbook of Energy Audits / Thumann, Albert, Younger, William J., Niehus, Terry. - 8th ed. - Lilburn (GA) : Fairmont Press, 2010. - 1 tiešsaistes resurss (vii, 492 lp.) : ilustrācijas
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=320714&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=320714&site=ehost-live&scope=site

LAUKSAIMNIECĪBA

Dārzkopība

Tomāti : sēklas, audzēšana, šķirnes siltumnīcai, kopšana, receptes. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 64 lpp. - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2022/3 (326))
Abonements (161. telpa) - Br/22/3

MĀJTURĪBA

Kulinārija

Dikāns, Pjērs. Dikāna diēta / Pjērs Dikāns ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Dace Markota. - 4. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 320 lpp. ; 20 cm. - (Pasaules bestsellers)
Abonements (161. telpa) - 312651

Tomāti : sēklas, audzēšana, šķirnes siltumnīcai, kopšana, receptes. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 64 lpp. - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2022/3 (326))
Abonements (161. telpa) - Br/22/3

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

Donaldson, William. Simple_Complexity : a management book for the rest of us: a guide to systems thinking / William Donaldson. - [ASV] : Morgan James, 2017. - 1 tiešsaistes resurss
E-grāmata (ePUB) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1679212&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (ePUB) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1679212&site=ehost-live&scope=site
 
Santos, João Heitor De Avila. International Business Strategy / João Heitor De Avila Santos. - Oakville : Society Publishing, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (252 lp.)
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2014147&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2014147&site=ehost-live&scope=site

BŪVNIECĪBA

Bell, Fred G. Engineering Geology / Fred G. Bell. - 2nd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2007. - 1 tiešsaistes resurss (581 lp.) : ilustrācijas
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU tīklā): https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=186102&site=ehost-live&scope=site
E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=186102&site=ehost-live&scope=site
 
Bokalders, Varis. Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība : kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas / Varis Bokalders un Marija Bloka ; no angļu valodas tulkoja: Santa Andersone, Jānis Kiršteins, Ronalds Krūmiņš ; redaktori: Dace Kalvāne, Mārtiņš Rikards ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Atkārtots, papildināts izdevums. - Rīga : Domas spēks, 2021. - vii, 726 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, kartes, plāni ; 25 cm
Abonements (161. telpa) - 22/22
Lasītava - 69 ; 22/22

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Landscape architecture and art : scientific journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2012-
E-žurnāls (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē (skatīts: 01.13.2022)): https://journals.llu.lv/laa
Vol. 19, No 19. - 2021. - PDF (146 lpp.).

Arhitektūra

Bokalders, Varis. Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība : kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas / Varis Bokalders un Marija Bloka ; no angļu valodas tulkoja: Santa Andersone, Jānis Kiršteins, Ronalds Krūmiņš ; redaktori: Dace Kalvāne, Mārtiņš Rikards ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Atkārtots, papildināts izdevums. - Rīga : Domas spēks, 2021. - vii, 726 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, kartes, plāni ; 25 cm
Abonements (161. telpa) - 22/22
Lasītava - 69 ; 22/22

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

Markus, Dace. Ievads runas un rakstu kultūrā / Dace Markus, Anna Vulāne ; recenzente Dr.paed. Elita Stikute ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. - 63 lpp. : karte, tabulas ; 30 cm. - (Skolotāju izglītības joma: valoda)
Abonements (161. telpa) - 22/21
Lasītava - 8 ; 22/21 

2022. gada aprīļa jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 nformātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

Baratta, Alex. How to Read and Write Critically / Alex Baratta. - London : SAGE Publications, 2021. - vii, 208, [1] lpp. ; 25 cm. - (Student success)
Lasītava - 0 ; 22/32
 
Bassot, Barbara. Doing Qualitative Desk-Based Research : a practical guide to writing an excellent dissertation / Barbara Bassot. - Bristol : Policy Press, 2022. - xvii, 198 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
Lasītava - 0 ; 22/33
 
Kara, Helen. Qualitative Research for Quantitative Researchers / Helen Kara. - London : SAGE Publications, 2022. - xix, 223 lpp. ; 25 cm
Lasītava - 0 ; 22/31
 
Mills, Kathy A. Big Data for Qualitative Research / Kathy A. Mills. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2022. - x, 77 lpp. ; 22 cm. - (Routledge focus)
Lasītava - 0 ; 22/37
 
Wallace, Mike. Critical Reading and Writing for Postgraduates / Mike Wallace & Alison Wray. - 4th edition. - London : Sage Publications, [2021] - xvii, 299 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Student success)
Lasītava - 0 ; 22/30

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

Mills, Kathy A. Big Data for Qualitative Research / Kathy A. Mills. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2022. - x, 77 lpp. ; 22 cm. - (Routledge focus)
Lasītava - 0 ; 22/37

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

Egege, Sandra. Becoming a Critical Thinker / Sandra Egege. - London : Red Globe Press/Macmillan International Higher Education, 2021. - xii, 187 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Macmillan study skills)
Lasītava - 378 ; 22/34

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Research Methods for Digital Discourse Analysis / edited by Camilla Vásquez. - London : Bloomsbury Academic, 2022. - vii, 330 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Research methods in linguistics)
Lasītava - 8 ; 22/35

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Egege, Sandra. Becoming a Critical Thinker / Sandra Egege. - London : Red Globe Press/Macmillan International Higher Education, 2021. - xii, 187 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Macmillan study skills)
Lasītava - 378 ; 22/34

Hopkins, Diana. The academic skills handbook : your guide to success in writing, thinking and communicating at university / Diana Hopkins & Tom Reid. - Los Angeles : SAGE, 2018. - [xv], 325 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (SAGE study skills)
Lasītava - 378 ; 22/29

 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Darbs. Darba ekonomika

Oborenko, Zaiga. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Analysis of Factors Influencing the Employment of People with Disabilities in Latvia : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctoral degree in economics and business (Ph.D.) / Zaiga Oborenko ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Inna Stecenko, Dr. Gintaré Vaznoniené ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. - 125 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/labour-employment/Zaiga_Oborenko_prom_darba_kopsavilkums2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/2
 
Oborenko, Zaiga. Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze Latvijā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Analysis of Factors Influencing the Employment of People with Disabilities in Latvia / Zaiga Oborenko ; promocijas darba vadītāja: Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2022. - 195 lp., 45 dažādi numurētas lp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/disertacijas/labour-employment/Zaiga_Oborenko_promocijas_darbs_2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/2
 
Priževoite, Ilze. Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums Latvijas reģionos : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Remuneration and Performance of Teachers of General Education Institutions in the Regions of Latvia : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctoral degree in economics and business (Ph.D.) / Ilze Priževoite ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Anda Zvaigzne , Dr. Bernardas Vaznonis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. - 147 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/regional-economics/Ilze_Prizevoite_prom_darba_kopsavilkums2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/3
 
Priževoite, Ilze. Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojums un sniegums Latvijas reģionos : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Remuneration and Performance of Teachers of General Education Institutions in the Regions of Latvia / Ilze Priževoite ; promocijas darba vadītāja: Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2022. - 187 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/disertacijas/regional-economics/Ilze_Prizevoite_promocijas_darbs_2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/3

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Āzena, Ligita. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Territorial Competitiveness for Smart Business Development in Pieriga Region : summary of the doctoral thesis for acquiring a Ph.D. degree in economics and business / Ligita Āzena ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr. Jonas Jasaitis, Dr.oec. Elīna Konstantinova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. - 132 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/entrepreneurship/Ligita_Azena_prom_darba_kopsavilkums2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/1
 
Āzena, Ligita. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai =Teritory Competitiveness for Smart Business Development in Pieriga Region / Ligita Āzena ; promocijas darba vadītāja: Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. - Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2022. - 156 lp., 19 nenumurētas lp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas, tabulas ; 31 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/disertacijas/entrepreneurship/Ligita_Azena_promocijas_darbs_2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/1

DABAS ZINĀTNES

Botānika

Root Methods : a handbook / editors A.L. Smit [un vēl 5 redaktori]. - Berlin : Springer-Verlag, 2000. - xiv, 587 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 58 ; 22/36

LAUKSAIMNIECĪBA

Dārzkopība

Košumkrūmi : izvēle saulainām un ēnainām vietām, stādīšana, kopšana / Liene Feldmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 64 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2022/4 (327).)
Abonements (161. telpa) - Br/22/4
Abonements/Arhīvs - Br/22/4

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

Āzena, Ligita. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai = Territorial Competitiveness for Smart Business Development in Pieriga Region : summary of the doctoral thesis for acquiring a Ph.D. degree in economics and business / Ligita Āzena ; promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr. Jonas Jasaitis, Dr.oec. Elīna Konstantinova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2022. - 132 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/entrepreneurship/Ligita_Azena_prom_darba_kopsavilkums2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/1
 
Āzena, Ligita. Teritorijas konkurētspēja viedās uzņēmējdarbības attīstībai Pierīgas reģionā : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai =Teritory Competitiveness for Smart Business Development in Pieriga Region / Ligita Āzena ; promocijas darba vadītāja: Dr.habil.oec. Baiba Rivža ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. - Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2022. - 156 lp., 19 nenumurētas lp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas, tabulas ; 31 cm
Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/disertacijas/entrepreneurship/Ligita_Azena_promocijas_darbs_2022_LLU_ESAF.pdf
Lasītava - D/22/1

BŪVNIECĪBA

Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem / Jānis Zāle, Jegors Golubevs, Aldis Latvietis, Genādijs Šahmenko, Rolands Cepurītis ; redaktors Rolands Cepurītis. - Pirmais izdevums. - Rīga : Latvijas Betona savienība, 2021. - 82 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Abonements (161. telpa) - 22/27
Lasītava - 691 ; 22/27 
Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Morgan, Dudley Robert. Shotcrete : materials, performance and use / Dudley Robert (`Rusty`) Morgan and Marc Jolin. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2022. - xxi, 488 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Modern Concrete Technology ; 22)
Lasītava - 691 ; 22/28

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Landscape architecture and art : scientific journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : [Latvia University of Life Sciences and Technologies], 2012- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 29-30 cm
Pilns teksts (PDF): https://journals.llu.lv/laa
Vol.19, no.19. - 2021. - 146 lpp.
Abonements (161. telpa) - T/933
Lasītava - Landscape architecture and art ; T/933

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

Research Methods for Digital Discourse Analysis / edited by Camilla Vásquez. - London : Bloomsbury Academic, 2022. - vii, 330 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Research methods in linguistics)
Lasītava - 8 ; 22/35

Retorika

Baratta, Alex. How to Read and Write Critically / Alex Baratta. - London : SAGE Publications, 2021. - vii, 208, [1] lpp. ; 25 cm. - (Student success)
Lasītava - 0 ; 22/32
 
Bassot, Barbara. Doing Qualitative Desk-Based Research : a practical guide to writing an excellent dissertation / Barbara Bassot. - Bristol : Policy Press, 2022. - xvii, 198 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
Lasītava - 0 ; 22/33
 
Wallace, Mike. Critical Reading and Writing for Postgraduates / Mike Wallace & Alison Wray. - 4th edition. - London : Sage Publications, [2021] - xvii, 299 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Student success)
Lasītava - 0 ; 22/30

2022. gada maija jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

Spillner, Andreas. Software Testing Foundations : a study guide for the certified tester exam : foundation level ; ISTQB compliant / Andreas Spillner, Tilo Linz ; translation and copyediting: Jeremy Cloot. - 5th, revised and updated edition. - Heidelberg : dpunkt.verlag, 2021. - xvi, 323 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 004.4 ; 22/52

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Billups, Felice D. Qualitative data collection tools : design, development, and applications / Felice D. Billups. - Thousand Oaks : SAGE Publications, Inc., [2021] - xxvii, 211 lpp. : tabulas ; 22 cm - (Qualitative research methods ; Volume 55)
Lasītava - 3 ; 22/63

Statistika

Latvian Forest Sector in Facts & Figures / Latvian State Forest Research Institute "Silava", Latvia University of Agriculture Forest Faculty. - Riga : Zaļās mājas, 2018- - Sējumi : diagrammas ; 13 cm
2021. - 2021. - 52 lpp.
2022. - 2022. - 52 lpp.
Abonements/Arhīvs - T/980 
 
Meža nozare skaitļos un faktos / LVMI "Silava", LLU aģentūra "Meža pētīšanas stacija". - Rīga : Zaļās mājas, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 13 cm
2021. - 2021. - 52 lpp.
2022. - 2022. - 52 lpp.
Abonements/Arhīvs - T/979

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. - 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība)
Abonements (161. telpa) - 22/43
Lasītava - 316 ; 22/43

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 15th international scientific conference. No. 15 / editor-in-chief, compiler of the proceedings, cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (246 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 4,89 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/REEP/2022/Latvia_REEP_2022_proceedings_No15_online.pdf

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Sustainable Resource Management : modern approaches and contexts / edited by Chaudhery Mustansar Hussain, Juan F. Velasco-Muñoz. - Amsterdam : Elsevier, [2021] - xx, 450 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
Lasītava - 502/504 ; 22/62

Ekonomikas attīstība. Ekonomiskā politika

Latvijas spēks ilgi pastāvēt : kolektīvā zinātniskā monogrāfija / zinātniskie recenzenti Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.oec. Tatjana Volkova, Dr. Astrida Miceikienė ; galvenā redaktore Baiba Rivža ; atbildīgā redaktore Ausma Mukāne ; tulks Sandris Ancāns ; mākslinieks Jānis Rožukalns. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija ;[Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2022. - 479 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
Abonements (161. telpa) - 22/74
Lasītava - 338 ; 22/74 
 
The Strength of Latvia for the Long-term Development : collective scientific monograph / scietific reviewer Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.oec. Tatjana Volkova, Dr. Astrida Miceikienė ; editor-in-chief Baiba Rivža ; editor-in-charge Ausma Mukāne ; translator Sandris Ancāns ; graphic designer Jānis Rožukalns. - Rīga : Latvian Academy of Sciences ;[Jelgava] : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. - 480 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
Abonements (161. telpa) - 22/75
Lasītava - 338 ; 22/75

Tūrisma ekonomika un organizācija

Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem : vēsture, attīstība un perspektīva / redaktore Lilita Vaingārdnere ; vāka dizains: Una Spektore ; ievads: Maija Rozīte ; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. - 497 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
Abonements (161. telpa) - 22/45
Lasītava - 338.48 ; 22/45

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Agricultural Chemicals and the Environment : issues and potential solutions / editors: R.E. Hester and R.M. Harrison. - 2nd edition. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, [2017] - xv, 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Issues in Environmental Science and Technology, ISSN 1350-7583 ; 43)
Lasītava - 63 ; 22/58
 
Behera, Basanta Kumara. Environmental Technology and Sustainability : physical, chemical, and biological technologies for clean environmental management / Basanta Kumara Behera, Ram Prasad. - Amsterdam : Elsevier, [2020] - vii, 212 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 502/504 ; 22/53
 
Environment Impact Assessment: Precept & Practice / editors K.M. Baharul Islam, Zafar Mahfooz Nomani. - Abingdon, Oxon : CRC Press, 2021. - 351 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 502/504 ; 22/56
 
Environmental impacts of modern agriculture / editors: R.E. Hester and R.M. Harrison. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, [2012] - xvii, 194 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Issues in environmental science and technology, ISSN 1350-7583 ; 34)
Lasītava - 63 ; 22/57
 
Sholarin, Ebenezer A. Environmental Project Management : principles, methodology, and processes / Ebenezer A. Sholarin, Joseph L. Awange. - [Cham] : Springer Publishing, [2015] - xix, 406 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Environmental Science)
Lasītava - 502/504 ; 22/59
 
Sustainable Resource Management : modern approaches and contexts / edited by Chaudhery Mustansar Hussain, Juan F. Velasco-Muñoz. - Amsterdam : Elsevier, [2021] - xx, 450 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
Lasītava - 502/504 ; 22/62

Fizika

DeHoff, Robert T. Thermodynamics in Materials Science / Robert DeHoff. - Second edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2006] - 605 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 62:53 ; 22/72
 
Yu, Mao-Hong. Unified Strength Theory and Its Applications / Mao-Hong Yu. - Second edition. - Singapore : Springer Nature, [2018] - xxii, 463 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 620.1 ; 22/60

Botānika

Dāniele, Inita. Lielā Latvijas sēņu grāmata / Inita Dāniele, Diāna Meiere, teksts un fotogrāfijas ; zīmējumu autore Rūta Meiere ; vāka foto: Edgars Mūkins ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Līga Dubrovska. - [Rīga] : Latvijas Dabas muzejs : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, [2020] - 527 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
Abonements (161. telpa) - 22/44
Lasītava - 58 ; 22/44 
 
Jenkins, Jerry. Mosses of the Northern Forest : a photographic guide / Jerry Jenkins. - Ithaca, New York : Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press, 2020. - 169 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (A northern forest atlas guide)
Lasītava - 58 ; 22/49
 
Jenkins, Jerry. Sedges of the Northern Forest : a photographic guide / Jerry Jenkins. - Ithaca, New York : Comstock Publishing Associates, an imprint of Cornell University Press, 2019. - 93 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (A northern forest atlas guide)
Lasītava - 58 ; 22/50

Zooloģija

Horbančuks, Jaroslavs Olafs. Strausi / Jaroslavs Olafs Horbančuks ; recenzenti: Dr. I. Malecki, Dr. R.G. Cooper, asoc. profesors Dr.agr. Jānis Nudiens ; vāks: Elmārs Rudzītis ; fotogrāfijas: Elmārs Rudzītis, Jaroslavs Olafs Horbančuks ; izdošanas tiesības latviešu valodā: Ilona Bunde Zdanovska. - Rīga :[Bauska] : [Biedrība "Latvijas Strauss"], 2005. - 164 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
Abonements (161. telpa) - 22/47
Lasītava - 636.5 ; 22/47
Mācību literatūras abonements (76. telpa)

VETERINĀRMEDICĪNA

Keidāns, Pēteris. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika un profilakse : mācību materiāls studentiem un veterinārārstiem / Pēteris Keidāns, Anna Krūklīte, Dace Keidāne ; recenzenti: asoc.prof. G. Pētersons, E. Liepiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. Pārtikas un vides higiēnas institūts. - Jelgava : LLU, 2008. - 137 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
Abonements (161. telpa) - 22/46
Lasītava - 619 ; 22/46 
 
Veterinary Surgical Oncology / edited by Simon T. Kudnig, Bernard Séguin. - Second edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2022. - xxxiv, 840 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm
Lasītava - 619 ; 22/70

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Askeland, Donald R. The science and engineering of materials / Donald R. Askeland, Wendelin J. Wright. - Seventh edition. - Boston, MA : Cengage Learning, [2016] - xx, 870 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
Lasītava - 620.1 ; 22/68
 
DeHoff, Robert T. Thermodynamics in Materials Science / Robert DeHoff. - Second edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2006] - 605 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 62:53 ; 22/72
 
Segal, David. Materials for the 21st Century / David Segal. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - xvi, 319 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 620.1 ; 22/54
 
Smith, William F. Foundations of Materials Science and Engineering / William F. Smith, Javad Hashemi. - Seventh edition. - New York : McGraw Hill, [2022] - xviii, 1114 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
Lasītava - 620.1 ; 22/71
 
Yu, Mao-Hong. Unified Strength Theory and Its Applications / Mao-Hong Yu. - Second edition. - Singapore : Springer Nature, [2018] - xxii, 463 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 620.1 ; 22/60

LAUKSAIMNIECĪBA

Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgie par izdevumu: Adrija Dorbe, Ilze Vircava, Diāna Ruska, Ilze Grāvīte, Kaspars Kampuss ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku asociācija. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2022. - 1 tiešsaistes resurss (101 lp.) : tabulas ; 1,72 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2022/Tezes_2022_Lidzsvarota-lauksaimnieciba_LLU_LF.pdf

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Atkinson, Jack. Agricultural Machinery and Technologies / Jack Atkinson. - New York : Larsen and Keller, 2020. - viii, 205 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm
Abonements (161. telpa) - 22/51
Lasītava - 631.3 ; 22/51 
 
Testing and Evaluation of Agricultural Machinery / M L Mehta [un vēl 3 autori]. - 2nd revised and enlarged edition. - New Delhi : Daya Publishing House/Astrtal International, 2019. - x, 384 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
Lasītava - 631.3 ; 22/55

Agrotehnika. Zemkopība

Marijas Tūnas biodinamiskais kalendārijs : sēšanas un stādīšanas laiki. 2022 / Titija Tūna, Frīdrihs Tūns ; no vācu valodas tulkoja Ieva Zālīte ; redaktore Gundega Vētra. - [Rīga] : Alis, [2022] - 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp.
Abonements/Arhīvs - 15/60

Agroķīmija

Agricultural Chemicals and the Environment : issues and potential solutions / editors: R.E. Hester and R.M. Harrison. - 2nd edition. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, [2017] - xv, 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Issues in Environmental Science and Technology, ISSN 1350-7583 ; 43)
Lasītava - 63 ; 22/58

Dārzkopība

Viegls dārzs / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; konsultante Dace Laiva. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022] - 165 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
Abonements (161. telpa) - 22/41
Abonements/Arhīvs - 22/41 
Lasītava - 634/635 ; 22/41

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Horbančuks, Jaroslavs Olafs. Strausi / Jaroslavs Olafs Horbančuks ; recenzenti: Dr. I. Malecki, Dr. R.G. Cooper, asoc. profesors Dr.agr. Jānis Nudiens ; vāks: Elmārs Rudzītis ; fotogrāfijas: Elmārs Rudzītis, Jaroslavs Olafs Horbančuks ; izdošanas tiesības latviešu valodā: Ilona Bunde Zdanovska. - Rīga :[Bauska] : [Biedrība "Latvijas Strauss"], 2005. - 164 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
Abonements (161. telpa) - 22/47
Lasītava - 636.5 ; 22/47
Mācību literatūras abonements (76. telpa)
 
Nutrient Requirements of Dairy Cattle / Committee on Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Board on Agriculture and Natural Resources. Division on Earth and Life Studies. - Eighth revised edition. - Washington, DC: The National Academies Press, [2021] - xix, 482 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Animal nutrition series) - (Consensus study report. Animal nutrition)
Lasītava - 636.2 ; 22/65

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Latvian Forest Sector in Facts & Figures / Latvian State Forest Research Institute "Silava", Latvia University of Agriculture Forest Faculty. - Riga : Zaļās mājas, 2018- - Sējumi : diagrammas ; 13 cm
2021. - 2021. - 52 lpp.
2022. - 2022. - 52 lpp.
Abonements/Arhīvs - T/980 

Meža nozare 2050 / sakārtotājs, redaktors: Kristaps Ceplis ; literārā redaktore: Sanita Dāboliņa ; māksliniece: Māra Prātniece ; biedrība "Zaļās mājas" teksts, izdevums. - [Rīga] : biedrība "Zaļās mājas", [2022] - 56 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 22/38
 
Meža nozare skaitļos un faktos / LVMI "Silava", LLU aģentūra "Meža pētīšanas stacija". - Rīga : Zaļās mājas, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 13 cm
2021. - 2021. - 52 lpp.
2022. - 2022. - 52 lpp.
Abonements/Arhīvs - T/979 
 
Wästerlund, Iwan. Soil and Root Damage in Forestry : reducing the impact of forest mechanization / Iwan Wästerlund. - Oxford : Elsevier, [2020] - xii, 187 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
Lasītava - 630 ; 22/73

MĀJTURĪBA

Kulinārija

Grēgers, Maikls. How Not To Die. Pavārgrāmata : vairāk nekā 100 recepšu, kas ārstē un palīdz izvairīties no slimībām / Maikls Grēgers, Džīns Stouns ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022] - 249 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
Abonements/Arhīvs - 22/40
 
Skaņas. Garšas. Pilsētas / sastādītājs un ievada autors Atis Zviedris ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; fotogrāfi: Andrejs Ņikiforovs un Natālija Petruhina. - Rīga : Jumava, [2021] - 143 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
Abonements/Arhīvs - 22/39
 
Zirņu ēdienu recepšu krājums "Zirnis" : senais un mūsdienīgais / folkloras kopa Zirņi. - [Saldus novads] : [Saldus novada pašvaldība], [2021] - 42 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 22/42

BŪVNIECĪBA

Carter, C. Barry. Ceramic Materials : science and engineering / C. Barry Carter, M. Grant Norton. - Second edition. - New York : Springer, [2013] - xxxiii, 766 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Lasītava - 691 ; 22/66

Ertl, Ralf. Toleranzen kompakt : Bautabellen und Grenzwerte nach DIN 18202 und weiteren Regelwerken / Ralf Ertl. - 4., aktualisierte und erweiterte Auflage. - Köln : Rudolf Müller, 2021. - 324 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 15 x 11 cm + e-grāmata
Lasītava - 69 ; 22/64
 
Manual of Recycling : buildings as sources of materials / Annette Hillebrandt [un vēl 3 autori] ; drawings: Marion Griese, Ralph Donhauser ; traslation into English: Susanne Hauger, Christina McKenna ; copy editing (English edition): Stefan Widdess ; cover design: Wiegand von Hartmann. - Munich : Edition Detail, [2019] - 223 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 30 cm
Lasītava - 691 ; 22/48
 
PCI Design Handbook : precast and prestressed concrete / Precast/Prestressed Concrete Institute. - 8th edition. - Chicago, IL : Precast/Prestressed Concrete Institute, 2017. - 872 lpp. ar dažādu numerāciju : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Lasītava - 624.01 ; 22/67
 
The Importance of Wood and Timber in Sustainable Buildings / editor Ali Sayigh. - Cham : Springer Nature, [2022] - xxiv, 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - (Innovative Renewable Energy, ISSN 2522-8927)
Lasītava - 691 ; 22/61

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Arhitektūra

Bradbury, Dominic. Off the Grid: Houses for Escape / Dominic Bradbury. - London : Thames & Hudson, 2019. - 271 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
Lasītava - 72 ; 22/69

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

Pārgājienu takas : upju, ezeru, jūras krasti, meži, purvi un pilsētas / Alise Lūse. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 64 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2022/5 (328).)
Abonements (161. telpa) - Br/22/5
 
 

2021. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Grīnuma, Ilze. Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē / teksta autore Ilze Grīnuma ; redaktore Regīna Janmane ; priekšvārds: Sandris Laganovskis ; dizains: H2E. - [Rīga] : Patentu valde, [2020] - 317 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/243

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Facts and figures / Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 12 x 14 cm
  2018. - 2018. - 24 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 15/223
   
 • Latvian Forest Sector in Facts & Figures / Latvian State Forest Research Institute "Silava", Latvia University of Agriculture Forest Faculty. - Riga : Zaļās mājas, 2018- - Sējumi : diagrammas ; 13 cm
  2018. - 2018. - 52 lpp.
  2020. - 2020. - 52 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/980
   
 • Meža nozare skaitļos un faktos / LVMI "Silava", LLU aģentūra "Meža pētīšanas stacija". - Rīga : Zaļās mājas, 2015- - Sējumi : diagrammas ; 13 cm
  2019. - 2019. - 52 lpp.
  2020. - 2020. - 52 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/979
   
 • Skaitļi un fakti / Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 12 x 14 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/skaitli-un-fakti
  2018. - 2018. - 24 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 15/222
   
 • Цифры и факты / Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2017- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 12 cm
  2018. - 2018. - 24 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 18/111

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija / zinātniskā redaktore Karine Oganisjana ; recenzenti: Anda Zvaigzne, Andra Fernāte, Ludmila Aleksejeva ; literārā redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Paula Lore. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. - 147 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 316 ; 21/5
  Izdevums tiešsaistē: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934222290_Sociala-inovacija_PDF.pdf

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Čekša-Ratniece, Inga. Karjeras atbalsts mākslas skolu audzēkņiem / Inga Čekša-Ratniece ; redaktore Vija Dišlere ; recenzentes: Inita Soika, Anna Bičkovska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte] ; Rēzekne : [Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola], 2020. - 1 tiešsaistes resurss (60 lp.) : ilustrācija, tabulas ; 3,82 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Ceksa-Ratniece_Inga_2020_Karjeras_atbalsts.pdf
 • Development of Home Economics and Technologies Education for Life Quality in Latvia / Vija Dislere, Aija Pridane, Natalja Vronska, Iveta Lice-Zikmane ; cover design - Natalja Vronska ; editor: Dr.paed. Vija Dislere ; reviewers: Dr.paed. Velta Lubkina, Dr.paed. Elita Volane ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020. - 76 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Pilns teksts: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Development_of_Home_Economics_Education-Dislere_Pridane_Vronska_Lice-Zikmane_2020.pdf
  Abonements (161. telpa) - 21/3
  Lasītava - 37 ; 21/3 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

 • 25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā / redaktore: Irīna Kulitāne ; literārā redaktore: Ieva Jansone ; tulkojums no angļu valodas: SIA "Abyling" ; makets Laima Grāve. - [Cēsu novads] : [Vidzemes plānošanas reģions], [2020] - 43, [3] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/7

Organizācijas un kooperācijas formas ekonomikā

 • Publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām ... gadā / Pārresoru koordinācijas centrs. - Rīga : Pārresoru koordinācijas centrs, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  2019. - 2020. - 124,[16] lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/976

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Stiprs + Vesels : ieteikumi imunitātei, veselībai, gara možumam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021- - Sējumi : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/1 (312))
  2021/1 (312). - 2021. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/21/1

Uztura mācība

 • Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa 2 : receptes ar vērtību / Paula Freimane ; redaktore Kristīna Kupce ; Paulas Freimanes un Arvja Mazurova fotogrāfijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 255 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/9
   
 • The 3rd International Conference "Nutrition and Health" : Riga, Latvia, December 9-11, 2020 : conference programme and book of abstracts / editor in chief Dr.chem. Ida Jākobsone ; proofreader Andra Damberga ; organised by university of Latvia, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Riga Stradiņš University. - Riga : University of Latvia Press, 2020. - 132, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://www.nutritionandhealth2020.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.kf.lu.lv/Abstracts_Programma_Uztur_konf_2020-internetam_2_.pdf
  Abonements (161. telpa) - 21/24
  Lasītava - 613.2 ; 21/24 

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Hydraulic Engineering of Dams / Willi H. Hager [un vēl 3 autori]. - Leiden : CRC Press/Balkema is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2020] - xix, 1060 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 626/627 ; 20/242

 

 • Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei / redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Liegra, [2020] - 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Reader's Digest)
  Abonements/Arhīvs - 21/8

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

Augu aizsardzība

 • Ķirbjaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 9 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 44 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Kirbjaugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/21
   
 • Tomātaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 42 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Tomataugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/22

Augkopība

Dārzkopība

 • Balode, Antra. Lilijas dabā un dārzā / Antra Balode ; fotoattēli: Antra Balode, Līga Pētersone, Viesturs Balodis ; zīmējumi: Antra Balode. - Rīga : Burtene, 2020. - 382 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/13
  Abonements/Arhīvs - 21/13
  Lasītava - 635.9 ; 21/13
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)
   
 • Dārzkopja padomnieks. 2021 / atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 187, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/355
   
 • Ķirbjaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 9 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 44 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Kirbjaugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/21
   
 • Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei / redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Liegra, [2020] - 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Reader's Digest)
  Abonements/Arhīvs - 21/8
   
 • Nereta, Ilma. Ziemcietes : viegli kopjamas un krāšņas / Ilma Nereta, Marija Semerova ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inta Brikere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 179 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/15
   
 • Sākam dārzu / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Indulis Martinsons ; konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 167 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/16
   
 • Skrīvele, Māra. Es mācos augļkopību / Māra Skrīvele ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; zinātniskā konsultante Sandra Ruska ; literārā redaktore Zigrīda Krauze ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 415, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/12
   
 • Tomātaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 42 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Tomataugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/22

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata. 2021 / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/542

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

 • Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei / redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Liegra, [2020] - 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Reader's Digest)
  Abonements/Arhīvs - 21/8

Kulinārija

 • Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa 2 : receptes ar vērtību / Paula Freimane ; redaktore Kristīna Kupce ; Paulas Freimanes un Arvja Mazurova fotogrāfijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 255 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/9
   
 • Gardās receptes. 1. recepšu burtnīca : rīsi, griķi, makaroni, auzu pārslas, piena pulveris / [sastādītāja] Ligita Freimane ; "Cerību stariņš". - [Rucava] : [izdevējs nav zināms], 2018. - 32, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/19
   
 • Gardās receptes. 2. recepšu burtnīca, Rudentiņš bagāts vīrs / [sastādītāja] Ligita Freimane ; [biedrības]: Cerību stariņš, Vienmēr Jaunas, Varavīksne. - [Rucava] : [izdevējs nav zināms], 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/19
   
 • Gatavošanas meistarstiķi : padomi un kulinārijas viltībiņas / sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2020] - 191 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/20
   
 • Harders, Kristofs. tā pirmā pavāru grāmata : 414 senas receptes no 18. gadsimta / Kristofs Harders ; māksliniece Inese Hofmane. - [Kocēni] : Kocēnu novada dome, [2020] - 335, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 17 cm + pielikums (3 atklātnes)
  Abonements/Arhīvs - 21/23
   
 • Latgales pavārgrāmata : Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes / fotogrāfiju autore Inga Pudnika ; Latgales kulinārā mantojuma centrs. - [Krāslava] : [Krāslavas novada Dome] ; [Latgales kulinārā mantojuma centrs], 2020. - 100 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 12/14
   
 • Ļevša, Veronika. Veronika virtuvē : kūciņas, cepumi, saldējumi / Veronika Ļevša ; redaktore Kristīne Kupce ; vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 191 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/11
   
 • Ošiņa, Sandra. Ziemas krājumi : receptes / Sandra Ošiņa ; fotogrāfs Valdis Ošiņš ; grāmatas vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 251, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/17

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Latvijas lielāko uzņēmumu top ... . - Rīga : Diena-Bonnier, 2000- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28-30 cm
  2020 [par 2019.g.]. - 2020. - 208 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/595
   
 • Līcīte, Lāsma. Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : country report : Latvia / Lāsma Līcīte ; European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 122 lpp. : tabulas ; 30 cm. - (Social Europe)
  Lasītava - 658 ; 21/1
   
 • Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : comparative synthesis report / Carlo Borzaga [un vēl 5 autori]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - 190 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Social Europe)
  Izdevums tiešsaistē: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22304&langId=en
  Lasītava - 658 ; 21/2

Grāmatvedība

 • Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna ; autores portreta fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. - 255 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka (sērija))
  Lasītava - 657 ; 21/4

BŪVNIECĪBA

 • Kreilis, Jānis. Tērauda konstrukcijas : ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1 : palīglīdzeklis projektēšanai / Jānis Kreilis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Atkārtots un papildināts izdevums. - Jelgava : LLU, 2020. - 137 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/244
  Lasītava - 624.01 ; 20/244 

KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA

 • Koksne šodien un nākotnē / Edgars Bukšāns [un vēl 4 autori] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes katedra ; vāka mākslinieciskais noformējums un makets: Gunita Štrausa. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2019. - 138 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/245
  Lasītava - 674 ; 20/245 

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Latvijas ainavu arhitektūras balva 2019 : katalogs = Latvian Landscape Architecture Award 2019 : catalogue / organizētājs Latvijas Ainavu arhitektu asociācija ; redaktores un projekta komanda Helēna Gūtmane, Ilze Rukšāne, Indra Purs ; kuratore Jūlia Gūtmane ; grafiskā identitāte, kataloga dizains, izstādes dizains Ilze Ķēniņa ; latviešu valodas redaktors Ilze Jansone ; angļu valodas redaktors Ērika Gūtmane. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, [2019] - 137 lpp., 15 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 16 x 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/18
   
 • Sākam dārzu / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Indulis Martinsons ; konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 167 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/16

2021. gada februāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Paršova, Velta. Zemes attiecību pārkārtošana Latvijā (1989 - 2019) / Velta Paršova, Anda Jankava ; recenzenti: Irina Pilvere, Dr.oec., profesore, Armands Celms, Dr.sc.ing., profesors. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/26
  Lasītava - 332 ; 21/26

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

 • Bērziņa, Aiga. Drošības dienests starpkaru Latvijā, 1918-1940: vēsture / Aiga Bērziņa, Guntis Vāveris ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; māksliniece Vanda Voiciša ; priekšvārds: Normunds Mežviets. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2020. - 327 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/25

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Paršova, Velta. Zemes attiecību pārkārtošana Latvijā (1989 - 2019) / Velta Paršova, Anda Jankava ; recenzenti: Irina Pilvere, Dr.oec., profesore, Armands Celms, Dr.sc.ing., profesors. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/26
  Lasītava - 332 ; 21/26

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Bioloģija. Biotehnoloģija

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA

 • African swine fever in wild boar : ecology and biosecurity / authors: Vittorio Guberti [un vēl 3 autori] ; Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health, European Commission. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (108 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; - (FAO Animal Production and Health Manual, ISSN 2070-2493 ; 22)
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca5987en/CA5987EN.pdf

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības ēkas un būves

 • Siltumnīca : izvēlies pareizi, proti kopt, izaudzē bagātu ražu / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/2 (313))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/2 

Augsnes zinātne

Agrotehnika. Zemkopība

 • Siltumnīca : izvēlies pareizi, proti kopt, izaudzē bagātu ražu / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/2 (313))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/2

Praktiskā ģenētika un selekcija

Dārzkopība

 • Siltumnīca : izvēlies pareizi, proti kopt, izaudzē bagātu ražu / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/2 (313))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/2

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Biškopība

Zvejniecība. Zivkopība

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

2021. gada marta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Sociālā politika. Sociālais darbs

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Manley, Will. A Dictionary of Agriculture and Land Management / Will Manley, Katharine Foot, and Andrew Davis. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2019. - 446 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm - (Oxford Quick Reference)
  Lasītava - 0/9(038) ; 21/37

Organizācijas un kooperācijas formas ekonomikā

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Paarlberg, Robert. Food Politics : what everyone needs to know / Robert Paarlberg. - Second edition. - New York, NY : Oxford University Press, [2013] - xv, 260 lpp. ; 21 cm
  Lasītava - 338.43 ; 21/35
 • Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā : zinātniska monogrāfija / monogrāfijas līdzautori: Ancāns Sandris, Beitāne Ilze, Bite Dina, Bujaka Katerina, Ciproviča Inga [un vēl 25 autori] ; galvenais redaktors: Irina Pilvere ; latviešu valodas redaktore: Ausma Mukāne ; angļu valodas redaktors: Sandris Ancāns ; vāka dizains un makets: Astra Strance ; zinātniskie recenzenti: Dr. agr. Voldemārs Strīķis, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža, Dr. Eugene Eteris ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU APP Dārzkopības institūts. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 464 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/33
  Lasītava - 338.43 ; 21/33

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Matemātika

 • Čerņajeva, Sarmīte. Textbook for Foundations of Advanced Mathematics / Sarmīte Čerņajeva, Anna Vintere ; reviewed by: Dr.Math. Inta Volodko, Dr.Oec. Liga Zvirgzdiņa ; translated by Mg.Math. Kristīne Ševčenko ; SIA Izglītības atbalsta birojs. - Jelgava : Izglītības atbalsta birojs, 2021. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/32
  Lasītava - 51 ; 21/32

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Advances in the Biorational Control of Medical and Veterinary Pests / Edmund J. Norris [un vēl 3 redaktori]. - Washington, DC : American Cheminal Society , [2018] - x, 286 lpp., 5 lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ACS Symposium Series ; 1289)
  Lasītava - 619 ; 21/34

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Advances in the Biorational Control of Medical and Veterinary Pests / Edmund J. Norris [un vēl 3 redaktori]. - Washington, DC : American Cheminal Society , [2018] - x, 286 lpp., 5 lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ACS Symposium Series ; 1289)
  Lasītava - 619 ; 21/34
 • Bertin, François-René. Equine Endocrinology / François-René Bertin, Natalie S. Fraser. - Wallingford, Oxfordshire, UK : CABI, [2020] - ix, 137 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 619 ; 21/30
 • Boswell, Stacie G. The Ultimate Guide for Horses in Need : care, training, and rehabilitation for rescues, adoptions, and horses in transition / Stacie G. Boswell. - North Pomfret, Vermont : Trafalgar Square Books, 2020. - xii, 252 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 21/28
 • Davies Morel, Mina C. G. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management / Mina Davies Morel. - 5th edition. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA ; CABI, [2021] - xiii, 519 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 636.1 ; 21/29

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Brassley, Paul. Agriculture : a very short introduction / Paul Brassley and Richard Soffe. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2016. - xviii, 127 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. - (Very Short Introductions ; 473)
  Lasītava - 63 ; 21/38
 • Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Ingrīda Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 97 lpp. : tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - T/968

Augsnes zinātne

Augu aizsardzība

 • Plant Pathology and Plant Diseases / Anne Marte Tronsmo [un vēl 5 autori]. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, [2020] - xxii, 438 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/31
  Lasītava - 632 ; 21/31 

Dārzkopība

 • Dārza mode : plāno gudri, uzlabo radoši, baudi paveikto / autore Dace Laiva. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/3 (314))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/3

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Boswell, Stacie G. The Ultimate Guide for Horses in Need : care, training, and rehabilitation for rescues, adoptions, and horses in transition / Stacie G. Boswell. - North Pomfret, Vermont : Trafalgar Square Books, 2020. - xii, 252 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 21/28
 • Davies Morel, Mina C. G. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management / Mina Davies Morel. - 5th edition. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA ; CABI, [2021] - xiii, 519 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 636.1 ; 21/29

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Ghazoul, Jaboury. Forests : a very short introduction / Jaboury Ghazoul. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2015. - xviii, 150 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. - (Very Short Introductions ; 431)
  Lasītava - 630 ; 21/39

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

BŪVNIECĪBA

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Dārza mode : plāno gudri, uzlabo radoši, baudi paveikto / autore Dace Laiva. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/3 (314))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/3

2021. gada aprīļa jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Nīče, Frīdrihs. Par vēstures derīgumu un kaitīgumu dzīvei / Frīdrihs Nīče ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2021] - 141 lpp. ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/43
  Lasītava - 1 ; 21/43 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

 • Harari, Juvāls Noa. 21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2020] - 334 lpp. ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/42
  Lasītava - 3 ; 21/42

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Harari, Juvāls Noass. Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2018] - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/41
  Lasītava - 3 ; 21/41

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

 • Danilāns, Anatolijs. Dakteris ar dakšiņu : 300 profesora Anatolija Danilāna receptes un ieteikumi / sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga foto un vāka dizains ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2020] - 326, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/54
   
 • Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Astotais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 613.2 ; 21/40

LAUKSAIMNIECĪBA

Agrotehnika. Zemkopība

 • Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs. 2021 / Matiass Tūns, Titija Tūna, Frīdrihs Tūns ; no vācu valodas tulkoja Ieva Zālīte. - Rīga : Alis, 2021. - 63, [4] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp.
  Abonements/Arhīvs - 15/60

Augu aizsardzība

 • Kaitēkļi un slimības : receptes un padomi veselam dārzam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/4 (315))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/4
  Abonements/Arhīvs - Br/21/4

 

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Danilāns, Anatolijs. Dakteris ar dakšiņu : 300 profesora Anatolija Danilāna receptes un ieteikumi / sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga foto un vāka dizains ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2020] - 326, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/54
   
 • Puķe, Rojs. Piparēdiens : 100 superīgas receptes / Rojs Puķe ; mākslinieks Ervīns Elliņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 227 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/51
   
 • Pupiņas atkal modē / teksts: Astrīde Rozīte, Baiba Smilga ; receptes un ēdieni: Baiba Smilga ; foto: Justīne Kalēja, zemnieku saimniecība "Zutiņi", Rudīte Vasile ; dizains: Linda Meire ; redaktore: Rudīte Vasile. - [Pārgaujas novads] : Biedrība "Slow Food Straupe", 2021. - 43 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/53
   
 • Анатомия вкуса : рецепты лучших поваров мира / автор проекта и составитель Марина Дианова ; литературный редактор Ида Константинова. - Rīga : Agency Media Moderator, 2020. - 156 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Библиотека Titanium, ISSN 2661-5908)
  Abonements/Arhīvs - 21/52
   
 • Кірмашоўскія прысмакі / рэдактар Жанна Раманоўская ; дызайн і вёрста Эрыкі Калванэ. - Даўгаўпілс : Цэнтр беларускай культуры Даўгаўпілскай гарадской думы, 2020. - 35, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/44
   
 • Руб, Рубин. 101 рецепт от Рубин Руба. - [Rīga] : [Rubin Rub], [2020] - 140 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/45

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Harari, Juvāls Noa. 21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2020] - 334 lpp. ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/42
  Lasītava - 3 ; 21/42
   
 • Harari, Juvāls Noass. Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2018] - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/41
  Lasītava - 3 ; 21/41  

2021. gada maija jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Routledge handbook of conspiracy theories / edited by Michael Butter and Peter Knight. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020. - xx, 680 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Conspiracy Theories)
  Lasītava - 316 ; 21/57

Politika

 • Routledge handbook of conspiracy theories / edited by Michael Butter and Peter Knight. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020. - xx, 680 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Conspiracy Theories)
  Lasītava - 316 ; 21/57

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 

LAUKSAIMNIECĪBA

Augkopība

BŪVNIECĪBA

 • Karnovsky, Igor A. Advanced Methods of Structural Analysis : strength, stability, vibration / Igor A. Kasnovsky, Olga Lebed. - Second edition. - Cham : Springer Nature Switzeland, [2021] - xlii, 795 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 624.04 ; 21/56

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Tēlotāja māksla

 • Brancis, Māris. Smiltis, saule, Jelgava 2007-2020 : starptautiskie smilšu skulptūru festivāli "Summer Signs" / Māris Brancis ; grāmatas dizains: Māris Grīnbergs ; redaktore Inta Grickus ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Roberts Freibergs ; tulkojums krievu valodā: Ludmila Neimiševa ; foto: Māris Grīnbergs, Edgars Griestiņš, Kristaps Hercs [un vēl 4 fotogrāfi]. - Jelgava : JPPI "Kultūra", [2020] - 112 lpp. : fotogrāfijas, portreti ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/55

Sports. Spēles. Tūrisms

 • Aktīvs un atpūties : takas, padomi ekipējumam, maršruti / iesaka Mārtiņš Kalnbērziņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/5 (316))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/5

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Aktīvs un atpūties : takas, padomi ekipējumam, maršruti / iesaka Mārtiņš Kalnbērziņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/5 (316))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/5

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021] - 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/58
  Lasītava - 008 ; 21/58 

2021. gada oktobra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Etnogrāfija. Folklora

 • Grasmane, Maruta. Läti kindad : 178 traditsioonilist kindakirja / Maruta Grasmane ; kujundus: Arta Jaunarāja ja Jānis Jaunarājs ; fotod Jānis Deinats ; mustrijoonised: Dina Treide ; tõlkija: Kerttu Rozenvalde ; sisutoimetaja Anu Pink. - Riia : Rahvarõivakeskus Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/122
   
 • Grasmane, Maruta. Les moufles de la Lettonie : 178 moufles traditionnelles à reproduire en tricot / Maruta Grasmane ; graphistes: Arta Jaunarāja et Jānis Jaunarājs ; photographe Jānis Deinats ; graphiste pour les grilles des motifs Dina Treide ; traduction française: Dita Podskočija ; rédactrice Elisabeth Kopff. - Riga : Centre du Costume traditionnel Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/123
   
 • Kulinārais mantojums : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastā / ievads: Santa Vaišļa, Andra Ķīse. - [Cēsu novads] : [Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde], [2021] - 83 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/130

DABAS ZINĀTNES

Botānika

 • The Meadow : cookbook / text authors: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; translator Philip Burzulis ; photos by Mārtiņš Cīrulis. - [Priekuļu novads] : Institute for Environmental Solutions, [2021] - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/120
   
 • Pļava : recepšu grāmata / tekstu autori: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; fotogrāfiju autors Mārtiņš Cīrulis. - Priekuļu novads : Vides risinājumu institūts, [2021] - 132, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/119

Zooloģija

 • Bovine Reproduction / edited by Richard M. Hopper. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xxv, 1206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 619 ; 21/134

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Zālītes : uzlējumi, izvilkumi, macerāti, tējas, eļļas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/9 (320))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/9

Uztura mācība

 • Aumeistere, Līva. Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai = The Study of Human Milk Composition : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies / Līva Aumeistere ; promocijas darba vadītājas: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska ; darba recenzenti: vadošā pētniece Dr.sc.ing. Vita Šterna, asociētā profesore Dr.med. Laila Meija, profesors Dr.med.habil. Vytautas Usonis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/food-science/Liva_Aumeistere_prom_darba_kopsavilkums2021_LLU_PTF.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/21/13
   
 • Aumeistere, Līva. The Study of Human Milk Composition : Ph.D. thesis for the acquisition of a doctor degree doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies = Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darbs / Līva Aumeistere ; scientific supervisor of the Ph.D. thesis prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, assoc. prof. Dr.med. Dace Zavadska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 202 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/food-science/Liva_Aumeistere_promocijas_darbs_2021_LLU_PTF.pdf
  Lasītava - D/21/13

 
VETERINĀRMEDICĪNA

Backyard Poultry Medicine and Surgery : a guide for veterinary practitioners / edited by Cheryl B. Greenacre, Teresa Y. Morishita. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xix, 652 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 619 ; 21/138
 
Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion : small animal dentistry / edited by Heidi B. Lobprise. - Third edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xiv, 384 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. - (Blackwell's five-minute veterinary consult)
Lasītava - 619 ; 21/140
 
Bovine Reproduction / edited by Richard M. Hopper. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xxv, 1206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/134
 
Clinical Guide to Fish Medicine / edited by Catherine A. Hadfield, Leigh Ann Clayton. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xvi, 608 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/137
 
Eglīte, Ineta. Ieteicamās metodes varru ierobežošanai bišu saimēs / Ineta Eglīte ; Jura Šteiseļa redakcijā ; Latvijas Biškopības biedrība. - Papildināts izdevums. - [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/133
 
Infectious Disease Management in Animal Shelters / edited by Lila Miller, Stephanie Janeczko, Kate F. Hurley. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xv, 634 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 619 ; 21/139
 
Sak, Katrin. Combating Canine Cancers with Phytochemicals / Katrin Sak. - New York : Nova Science Publishers, [2021] - xv, 141 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - (Veterinary Science and Medicine)
Lasītava - 619 ; 21/143
 
The Veterinary Dental Patient : a multidisciplinary approach / edited by Jerzy Gawor, Brook Niemiec. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xiii, 444 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 ccm
Lasītava - 619 ; 21/136
 
Ware, Wendy A. Cardiovascular Disease in Companion Animals : dog, cat, and horse / Wendy A. Ware, John D. Bonagura with contributions by Brian A. Scansen. - 2nd edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2022. - xxxvii, 927 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Lasītava - 619 ; 21/135
 
TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Černiauskienė, Živilė. Fuel preparation and thermochemical conversion analysis of coarse-energy crops : summary of the doctoral dissertation technological sciences, environmental engineering (T 004) / Živilė Černiauskienė ; scientific supervisor: Prof. emer. habil. Dr. Algirdas Jonas Raila ; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2021. - 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Abonements (161. telpa) - D-23911
 
Davis, Samuel. Managing Electric Vehicle Power / Samuel Davis. - Warrendale, PA : SAE International, [2020] - xiv, 164 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 629 ; 21/117
 
LAUKSAIMNIECĪBA

Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti / atbildīgās par izdevumu: Ingrīda Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; latviešu valodas redaktore Solvita Bukšāne ; angļu valodas redaktore Inese Ozola ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (200 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 17,85 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2021/Latvia-lidzsvarota-lauksaimniec_rakstu_krajums_2021.pdf

Augu aizsardzība

Lestlande, Anitra. Kaitēkļi un slimības : viena grāmata visa dārza aprūpei / Anitra Lestlande ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021] - 286 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
Abonements/Arhīvs - 21/127
 
Augkopība

Zālītes : uzlējumi, izvilkumi, macerāti, tējas, eļļas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/9 (320))
Abonements (161. telpa) - Br/21/9

Dārzkopība

Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
11 (2021-2025): Kokaugi. - 2021. - 306 lpp.
11 (2021-2025): Lakstaugi. - 2021. - 314 lpp.
Abonements/Arhīvs - 99/773 
 
Gads dārzā / Eleinas Siersas zīmējumi ; Ilzes Dušeles vāka noformējums ; no angļu valodas tulkojušas Kristīne Kvēle-Kvāle un Dzintra Kalniņa. - Rīga : Avots, [2021] - 207 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 21/121
 
Zeipiņa, Solvita. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē = Influence of Agroecological Factors on Rarely-Grown Vegetable Yield and Quality : summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Solvita Zeipiņa ; darba zinātniskās vadītājas: Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr.agr. Līga Lepse ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane, Dr.agr. Arta Kronberga, Dr.agr. Gunita Bimšteine ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 44 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/plant-production/Solvita_Zeipina_promocijas_darba_kopsavilkums2021_LLU_LF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/21/12
 
Zeipiņa, Solvita. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnē = Influence of Agroecological Factors on Yield and Quality of Rarely-Grown Vegetables / Solvita Zeipiņa ; promocijas darba vadītājas: profesore, vadošā pētniece Dr.biol. Ina Alsiņa, vadošā pētniece Dr.agr. Līga Lepse ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 146, [1] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/plant-production/Solvita_Zeipina_promocijas_darbs_2021_LLU_LF.pdf
Lasītava - D/21/12
 
Lopkopība. Mājdzīvnieki

Backyard Poultry Medicine and Surgery : a guide for veterinary practitioners / edited by Cheryl B. Greenacre, Teresa Y. Morishita. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xix, 652 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 619 ; 21/138
 
Bovine Reproduction / edited by Richard M. Hopper. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xxv, 1206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/134
 
Changing Human Behaviour to Enhance Animal Welfare / Edited by Rebecca Sommerville. - Wallingford : CABI Publishing, [2021] - xvi, 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 636 ; 21/142
 
Insects as Animal Feed : novel ingredients for use in pet, aquaculture and livestock diets / edited by Heidi Hall, Elaine Fitches and Rhonda Smith. - Wallingford, UK ; Boston, MA : CABI Publishing, [2021] - xiv, 138 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
Lasītava - 636 ; 21/144
 
Biškopība

Eglīte, Ineta. Biškopības produktu primārās ražošanas vadlīnijas / Ineta Eglīte. - Aktualizēts izdevums. - [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. - 48 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/132
 
Eglīte, Ineta. Ieteicamās metodes varru ierobežošanai bišu saimēs / Ineta Eglīte ; Jura Šteiseļa redakcijā ; Latvijas Biškopības biedrība. - Papildināts izdevums. - [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/133
 
Zvejniecība. Zivkopība

Clinical Guide to Fish Medicine / edited by Catherine A. Hadfield, Leigh Ann Clayton. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xvi, 608 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/137
 
Soderberg, Richard W. Aquaculture Technology : flowing water and static water fish culture / Richard W. Soderberg. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2017] - xi, 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 639 ; 21/141
 
MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
11 (2021-2025): Kokaugi. - 2021. - 306 lpp.
11 (2021-2025): Lakstaugi. - 2021. - 314 lpp.
Abonements/Arhīvs - 99/773

MĀJTURĪBA

Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu krājums ; Biedrība "9 Arodi". - Limbaži : Biedrība "9 Arodi", 2020. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
Abonements/Arhīvs - 21/124
 
Kulinārija

Kulinārais mantojums : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastā / ievads: Santa Vaišļa, Andra Ķīse. - [Cēsu novads] : [Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde], [2021] - 83 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/130
 
Limbažu Valsts ģimnāzijas recepšu grāmata "Pavasara putenis virtuvē" / idejas autore Vēsma Bērziņa ; teksta redaktores: Zane Kalniņa, Velga Kalēja un Ilze Ābola. - [Limbaži] : [Limbažu Valsts ģimnāzija], 2021. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
Abonements/Arhīvs - 21/129
 
The Meadow : cookbook / text authors: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; translator Philip Burzulis ; photos by Mārtiņš Cīrulis. - [Priekuļu novads] : Institute for Environmental Solutions, [2021] - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 21/120

Nords, Aigars. Vīns un Nords / Aigars Nords ; literārā redaktore Lilita Vaingārdnere ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācija: Madara Krieviņa, Maija Kurševa. - Rīga : Nords Event Communications, 2021. - 303, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (brošūra, 38 lpp.)
Abonements/Arhīvs - 21/126
 
Pļava : recepšu grāmata / tekstu autori: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; fotogrāfiju autors Mārtiņš Cīrulis. - Priekuļu novads : Vides risinājumu institūts, [2021] - 132, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 21/119
 
Zālītes : uzlējumi, izvilkumi, macerāti, tējas, eļļas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/9 (320))
Abonements (161. telpa) - Br/21/9
 
PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Aumeistere, Līva. Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai = The Study of Human Milk Composition : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies / Līva Aumeistere ; promocijas darba vadītājas: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska ; darba recenzenti: vadošā pētniece Dr.sc.ing. Vita Šterna, asociētā profesore Dr.med. Laila Meija, profesors Dr.med.habil. Vytautas Usonis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/food-science/Liva_Aumeistere_prom_darba_kopsavilkums2021_LLU_PTF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/21/13
 
Aumeistere, Līva. The Study of Human Milk Composition : Ph.D. thesis for the acquisition of a doctor degree doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies = Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darbs / Līva Aumeistere ; scientific supervisor of the Ph.D. thesis prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, assoc. prof. Dr.med. Dace Zavadska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 202 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/food-science/Liva_Aumeistere_promocijas_darbs_2021_LLU_PTF.pdf
Lasītava - D/21/13

Jaunpils pienotavas vēsture gadsimta garumā / grāmatas sastādītāja Ligija Rutka ; ievads: Ligita Gintere un Viesturs Krilovs ; vāka dizains: Inga Ieviņa ; Jaunpils muzejs. - [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021] - 203 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
Abonements/Arhīvs - 21/128

Opihtins, Aigars. Maizes tēva stāsti un receptes / maizniekmeistars Aigars Opihtins ; redaktores: Zane Tilaka un Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; ilustrācijas: Armīns Ozoliņš. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021] - 151, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 21/125
 
DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

Nords, Aigars. Vīns un Nords / Aigars Nords ; literārā redaktore Lilita Vaingārdnere ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācija: Madara Krieviņa, Maija Kurševa. - Rīga : Nords Event Communications, 2021. - 303, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (brošūra, 38 lpp.)
Abonements/Arhīvs - 21/126
 
BŪVNIECĪBA

Reliability and Safety of Cable-Supported Bridges / edited by Naiwei Lu, Yang Liu, Mohammad Noori. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2021. - xvi, 238 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm - (Resilience and Sustainability in Civil, Mechanical, Aerospace and Manufacturing Engineering Systems)
Lasītava - 624 ; 21/118
 
ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Černiauskienė, Živilė. Fuel preparation and thermochemical conversion analysis of coarse-energy crops : summary of the doctoral dissertation technological sciences, environmental engineering (T 004) / Živilė Černiauskienė ; scientific supervisor: Prof. emer. habil. Dr. Algirdas Jonas Raila ; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2021. - 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Abonements (161. telpa) - D-23911
 
DAŽĀDAS RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES

Shah, Vishu. Handbook of Plastics Testing and Failure Analysis / Vishu Shah. - Fourth edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2021. - xvii, 509 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm
Lasītava - 67/68 ; 21/116
 
MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS
Daiļamatniecība. Dizains

Grasmane, Maruta. Läti kindad : 178 traditsioonilist kindakirja / Maruta Grasmane ; kujundus: Arta Jaunarāja ja Jānis Jaunarājs ; fotod Jānis Deinats ; mustrijoonised: Dina Treide ; tõlkija: Kerttu Rozenvalde ; sisutoimetaja Anu Pink. - Riia : Rahvarõivakeskus Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 21/122
 
Grasmane, Maruta. Les moufles de la Lettonie : 178 moufles traditionnelles à reproduire en tricot / Maruta Grasmane ; graphistes: Arta Jaunarāja et Jānis Jaunarājs ; photographe Jānis Deinats ; graphiste pour les grilles des motifs Dina Treide ; traduction française: Dita Podskočija ; rédactrice Elisabeth Kopff. - Riga : Centre du Costume traditionnel Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 21/123
 
Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu krājums ; Biedrība "9 Arodi". - Limbaži : Biedrība "9 Arodi", 2020. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
Abonements/Arhīvs - 21/124
 
 

2021. gada novembra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Rītups, Arnis. Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Rīgas Laiks, 2018. - 327 lpp. : portreti ; 21 cm. - ("Rīgas Laika" sarunas)
  Abonements (161. telpa) - 21/150
  Lasītava - 1 ; 21/150
   
 • Šeldreiks, Ruperts. Zinātnes maldi : atbrīvojot izziņas garu / Ruperts Šeldreiks ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Annas Aizsilnieces vāka dizains. - Jauns izdevums. - [Rīga] : [Cerebro Matter], [2021] - 413 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/173

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Cushman-Roisin, Benoit. Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability : bringing the numbers to life / Benoit Cushman-Roisin, Bruna Tanaka Cremonini. - Amsterdam : Elsevier, [2021] - xii, 260 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 502/504 ; 21/166

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Botsmane, Reičela. Kam uzticēties? : kā tehnoloģijas mūs satuvināja, un kāpēc tās varētu mūs atsvešināt / Reičela Botsmane ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece ; redaktore Ieva Bakāne. - Rīga : Valters un Rapa, [2020] - 326, [1] lpp. : portrets, shēmas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/149
  Lasītava - 316 ; 21/149

Politika

 • Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos : no latviešu leģiona līdz Briselei / sastādītājs Andris Dzenis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Tonijs Strods ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; [ievads]: Juris Visockis. - Rīga : Jumava, [2021] - 206, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/146
   
 • Volohovs, Mihails. 100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā : diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu = 100 Years of Sincerity and Confidence : diplomatic relations between the Republic of Latvia and the Holy See = 100 anni di sincerità e fiducia : le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Lettonia e la Santa Sede / Mihails Volohovs, Inese Runce ; zinātniskā konsultante Dr.hist. Anita Čerpinska ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu valodā: Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičs. - Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/145

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Hermanis, Jānis. Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulējums un darba devēju labā prakse : ziņojums = Balance of work and private life in Latvia : legal frameworks and good practices / Jānis Hermanis, Pēteris Leiškalns, Inese Stepiņa, Kristīna Veihmane ; zinātniskā redaktore Dr.sc.pol. Inese Stepiņa ; latviešu valodas redaktors Lāsma Rubene ; vāka dizains: Anete Vinovska. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2021. - 154 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/148
  Lasītava - 349 ; 21/148 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Gaudėšius, Rimvydas. Sustainable land use model in territorial planning following the example of Lithuania : summary of doctoral dissertation technology sciences, environmental engineering (T 004) / Rimvydas Gaudėšius ; scientific supervisor: Prof. Dr. Arvydas Povilaitis, Prof. Dr. Vida Malienė ; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2021. - 43 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - D-23919

DABAS ZINĀTNES

 • Rītups, Arnis. Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Rīgas Laiks, 2018. - 327 lpp. : portreti ; 21 cm. - ("Rīgas Laika" sarunas)
  Abonements (161. telpa) - 21/150
  Lasītava - 1 ; 21/150

Vide. Dabas aizsardzība

 • Cushman-Roisin, Benoit. Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability : bringing the numbers to life / Benoit Cushman-Roisin, Bruna Tanaka Cremonini. - Amsterdam : Elsevier, [2021] - xii, 260 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 502/504 ; 21/166
   
 • Handbook of road ecology / edited by Rodney van der Ree, Daniel J. Smith and Clara Grilo. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Inc., 2015. - xxvi, 522 lpp. : il. (arī krās.), kartes, tab. ; 26 cm.
  Lasītava - 502/504 ; 21/160 

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

 • Astro prognozes ... : astrokalendārs un čika laiki visam gadam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2020/11(310), 2021/11(332))
  2022. - 2021. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/20/10

Ķīmija

 • Hinds, William C. Aerosol Technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles / William C. Hinds. - Second edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, [1999] - xx, 483 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/161

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

 • Elksne, Inga. Veselīgs uzturs ar pirmo karoti : padomi un receptes zīdaiņiem un bērniem / Ph.D. Inga Elksne ; ilustratore Jevgēnija Keizerova ; fotogrāfe Natālija Petruhina ; Agņa Auna vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2021] - 144 lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 641 ; 21/172
 • Nutraceuticals : efficacy, safety, and toxicity / edited by Ramesh C. Gupta, Rajiv Lall, Ajay Srivastava. - Second edition. - London : Academic Press, [2021] - xxxi, 1363 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 613.2 ; 21/158
   
 • Skutelis, Antons. Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās / Antons Skutelis ; redaktore Olita Zariņa. - [Rīga] : Medikamentu informācijas centrs, [2020] - 110, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 x 20 cm
  Lasītava - 613.2 ; 21/175

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

 • Weidenbörner, Martin. Mycotoxins in Animal Products : milk and milk products, and meat / Martin Weidenbörner. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxxii, 173 lpp. ; 28 cm
  Lasītava - 664 ; 21/159

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Englar, Ryane E. The Veterinary Workbook of Small Animal Clinical Cases / Ryane E. Englar. - Great Easton, Essex : 5M Books, 2021. - xxi, 699 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary Skills Series)
  Lasītava - 619 ; 21/147

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Handbook of road ecology / edited by Rodney van der Ree, Daniel J. Smith and Clara Grilo. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Inc., 2015. - xxvi, 522 lpp. : il. (arī krās.), kartes, tab. ; 26 cm.
  Lasītava - 502/504 ; 21/160
   
 • Power to Fuel : how to speed up a hydrogen economy / edited by Giuseppe Spazzafumo. - London : Academic Press, [2021] - xiv, 271 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 620.9 ; 21/167

LAUKSAIMNIECĪBA

Agrotehnika. Zemkopība

 • Sējas un ražas avīze. - Rīga : Lauku Avīze, 1998-2016; - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Lauku avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338) - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 2020- :)
  2022. - 2021. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/07/16

Augkopība

 • Galēja, Iveta. Garšaugi / Iveta Galēja ; fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 168 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/174
  Lasītava - 641 ; 21/174 

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Handbook of Calf Health and Management : a guide to best practice care for calves / edited by Sophie Mahendran. - Great Easton, Essex : 5M Books, 2021. - x, 238 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 636.2 ; 21/156

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Hānbergs, Ēriks. Silavieši : stāsti par Latvijas mežu un meža zinātniekiem / Ēriks Hānbergs, Jurģis Jansons ; redaktore Ilva Konstantinova ; fotomākslinieks Agnis Šmits ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". - Rīga : Latvijas Mediji, [2021] - 567 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/157
  Lasītava - 630 ; 21/157 

MĀJTURĪBA

 • Ramstede, Frīda. Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 747 ; 21/168
   
 • Šelvaha, Lolita. Adīšanas pamati / Lolita Šelvaha ; Irēnas Žgutas vāka dizains ; Ingunas Kļavas mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa fotogrāfijas ; redaktore Ilze Sausiņa. - 5. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021] - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 746 ; 21/169

Kulinārija

 • Elksne, Inga. Veselīgs uzturs ar pirmo karoti : padomi un receptes zīdaiņiem un bērniem / Ph.D. Inga Elksne ; ilustratore Jevgēnija Keizerova ; fotogrāfe Natālija Petruhina ; Agņa Auna vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2021] - 144 lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 641 ; 21/172
   
 • Galēja, Iveta. Garšaugi / Iveta Galēja ; fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 168 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/174
  Lasītava - 641 ; 21/174 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

 • Power to Fuel : how to speed up a hydrogen economy / edited by Giuseppe Spazzafumo. - London : Academic Press, [2021] - xiv, 271 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 620.9 ; 21/167

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Daiļamatniecība. Dizains

 • Ramstede, Frīda. Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 747 ; 21/168
   
 • Šelvaha, Lolita. Adīšanas pamati / Lolita Šelvaha ; Irēnas Žgutas vāka dizains ; Ingunas Kļavas mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa fotogrāfijas ; redaktore Ilze Sausiņa. - 5. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021] - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 746 ; 21/169
   
 • Šterna, Māra. Aušana / Māra Šterna ; recenzente Lilita Līdaka ; redaktore Anda Krauja ; fotogrāfs Uldis Veisbuks ; mākslinieciskais noformējums: Andris Mičulis. - Atkārtots metiens, papildināts ar krāsainiem attēliem. - Jūrmala : Lielupes izdevniecība, 2021. - 246 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 746 ; 21/170

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

 

 • Archer, Greg. Open World. C1 Advanced. Workbook with answers with Audio / Greg Archer. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Lasītava - 8 ; 21/153
   
 • Complete First. B2. Student's Book with answers / Guy Brook-Hart, Alice Copello, Lucy Passmore and Jishan Uddin. - Third edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - 253 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
  Lasītava - 8 ; 21/154
 • Cosgrove, Anthony. Open World. C1 Advanced. Student's Book with answers / Anthony Cosgrove and Claire Wijayatilake. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - 229, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Lasītava - 8 ; 21/152
   
 • D'Andria Ursoleo, Jacopo. Complete First. B2. Workbook with answers with Audio / Jacopo D'Andria Ursoleo, Kate Gralton. - Third edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - 74, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
  Lasītava - 8 ; 21/155

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Butulis, Ilgvars. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; foto: Vilis Rīdzenieks. - Labots un papildināts ceturtais izdevums. - Rīga : Jumava, [2021] - 294, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Lasītava - 947.43 ; 21/171