Pārlekt uz galveno saturu

Kas jāzina bibliotēkas lietotājam

KĀ KĻŪT PAR BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU

 • Lai kļūtu par LBTU FB lietotāju, jāreģistrējas bibliotēkā. Reģistrējoties bibliotēkā, jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un “Bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH500 privātuma politiku”.
   
 • LBTU studējošie, ieskaitot LBTU kursu klausītājus, reģistrējas jebkurā lasītāju apkalpošanas punktā, uzrādot studenta apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.
   
 • LBTU mācībspēki un citi darbinieki reģistrējas Abonementā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un darba apliecību.
   
 • Citi lietotāji reģistrējas Lasītavā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

KAS JĀIEVĒRO BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJAM

1. Lietotājam jāsaudzē saņemtie iespieddarbi un citi dokumenti un norādītajā laikā jāatdod bibliotēkā.

 • Abonementā  literatūru izsniedz LBTU pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem, LBTU doktorantiem un LBTU kursu klausītājiem, kā arī LBTU mācībspēkiem un darbiniekiem uz 28 dienām. Pieprasītākās grāmatas izsniedz uz divām nedēļām.
 • Mācību literatūras abonementā (76. telpa) grāmatas izsniedz LBTU pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem, LBTU doktorantiem un LBTU kursu klausītājiem, kā arī LBTU mācībspēkiem un darbiniekiem uz vienu semestri. Rudens semestrī saņemtās grāmatas jāatdod līdz 31. janvārim. Atkārtoti drīkst saņemt tikai mazāk pieprasītās grāmatas. Pavasara semestrī saņemtās grāmatas jāatdod līdz 31. augustam.
  No jauna mācību grāmatas tiek izsniegtas ar studiju gada sākumu, ja lasītājs ir nokārtojis iepriekšējās saistības ar bibliotēku.

2. Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā, Lasītavā, Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēkā iespieddarbi un citi dokumenti visiem lietotājiem pieejami tikai darbam uz vietas.

3. Par izdevumu izmantošanu virs bibliotēkas noteiktā laika, pamatojoties uz Maksas pakalpojumu cenrādi, no lasītāja tiek iekasēti EUR 0,03 – 1 diena 1 iespieddarbs.

4. Iespieddarbus un citus dokumentus nedrīkst iznest no bibliotēkas, ja tie nav reģistrēti līdznešanai, nedrīkst svītrot, izplēst lapas vai citādi tos bojāt.

5. Ieejot Lasītavā, jāuzrāda studenta apliecība vai personu apliecinošs dokuments. Jāievēro klusums un kārtība.

6. Saņemot iespieddarbus un citus informācijas avotus, jāpārbauda, vai tajos nav bojājumu, un par ievērotajiem defektiem tūlīt jāziņo bibliotekāram. Pretējā gadījumā par sabojāto izdevumu atbild lasītājs.

7. Līdznešanai neizsniedz iespieddarbus un citus dokumentus no lasītavas, uzziņu literatūru, vienīgos/pēdējos eksemplārus, retos izdevumus, promocijas darbus (disertācijas), promocijas darbu (disertāciju) kopsavilkumus, zinātnisko darbu atskaites, grāmatas ar atzīmi "Uz mājām neizsniedz", neiesietus darbus.

8. Ja iespieddarbs vai cits dokuments nozaudēts vai sabojāts, lasītāja pienākums ir atdot vietā tādu pašu vai par līdzvērtīgu atzītu izdevumu. Ja tas nav iespējams, tad saskaņā ar Maksas pakalpojumu cenrādi atlīdzināšanas vērtība ir trīskārtīga izdevuma tirgus cena attiecīgajā norēķinu brīdī.

9. Bibliotēka neapkalpo lietotājus, kas nav nokārtojuši saistības ar LBTU Fundamentālo bibliotēku vai kādu citu bibliotēku, kas izsniedz Vienoto lasītāja karti.

10. Pārtraucot studijas LBTU vai darba attiecības ar LBTU, lasītājam jānodod bibliotēkā visi paņemtie izdevumi.

11. Nav atļauts izmantot citas personas ISIC karti, studenta apliecību vai Vienoto lasītāja karti.

Skatīt LBTU Fundamentālās bibliotēkas lietošanas noteikumus LLU Fundamentālās bibliotēkas lietošanas noteikumi