Pārlekt uz galveno saturu

LBTU Fundamentālās bibliotēkas padomes sēdes

LLU Fundamentālās bibliotēkas padomes sēde 2019. gada 20. maijā

 1. Pārskats par LLU Fundamentālās bibliotēkas darbu 2018. gadā. 
  Ziņo: Mārīte Krivena.
  prezentācija PDF formātā  (tikai LLU tīklā) Prezentācija PDF formātā
   
 2. Par datubāzu abonēšanu.
  Ziņo: Ilona Dobelniece.
   
 3. Dažādi jautājumi.

LLU Fundamentālās bibliotēkas padomes sēde 2018. gada 26. martā

 1. Pārskats par bibliotēkas darbu 2017. gadā.
  Ziņo: direktores vietniece Mārīte Krivena

 2. Kas ir publikācija un publikācijas autors.
  Ziņo: nodaļas vadītāja Sarmīte Linde
  prezentācija PDF formātā  (tikai LLU tīklā) Prezentācija PDF formātā
   
 3. Bibliotēkas abonēto datubāzu izmantošana studiju procesā.
  Ziņo: nodaļas vadītāja Sarmīte Palma
  prezentācija PDF formātā  (tikai LLU tīklā) Prezentācija PDF formātā
 4. Dažādi jautājumi.

LLU Fundamentālās bibliotēkas padomes sēde 2017. gada 20. martā

 1. Pārskats par bibliotēkas darbu 2016. gadā.
  Ziņo: direktores vietniece Mārīte Krivena

 2. Par literatūras sarakstu rediģēšanu LLU IS kursu reģistrā.
  Ziņo: nodaļas vadītāja Sarmīte Palma
  prezentācija PDF formātā Prezentācija PDF formātā (tikai LLU tīklā)
   
 3. Par DOI e-publikācijām un zinātnieku ORCID.
  Ziņo: nodaļas vadītāja Eilita Bērziņa
  prezentācija PDF formātā Prezentācija PDF formātā (tikai LLU tīklā)