Pārlekt uz galveno saturu

Darius Sargautis. Enzimātiskā auzu proteīna koncentrāta ieguve un mitrā ekstrūzija

Darius Sargautis
"Enzimātiskā auzu proteīna koncentrāta ieguve un mitrā ekstrūzija"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās (PDF 990KB)
  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai inženierzinātnēs un tehnoloģijās (PDF 3MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 17. maijā plkst. 10:00 Pārtikas institūtā 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore, Dr.sc.ing. Tatjana Ķince (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-1375).