Pārlekt uz galveno saturu

Sociology Source Ultimate datubāzes izmēģinājums EBSCO datubāzu platformā līdz 2024. gada 11. jūnijam

Sociology Source Ultimate ir plašākā datubāze socioloģijā. Datubāzē apkopoti žurnāli, grāmatas, monogrāfijas, konferenču rakstu krājumi un citi avoti. Kolekcijā Sociology Source Ultimate iekļauti vairāk nekā 1050 publicētu žurnālu pilnie teksti, no kuriem 1000 pilna teksta žurnāli ir recenzēti un vairāk nekā 600 pilna teksta žurnāli ir indeksēti Web of Science un Scopus datubāzēs. Datubāzes saturs aptver dažādas socioloģijas un ar to saistīto jomu disciplīnas, t.i.: demogrāfiju, etniskās un rasu studijas, sociālo darbu, sociāli kulturālo antropoloģiju, politisko socioloģiju, reliģiju, sociālo attīstību, sociālo psiholoģiju, vielu lietošana un citas atkarības, krimināltiesības u.c.

Izmēģinājuma datubāze pieejama:

Datubāzes izdevumu nosaukumu saraksts - https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/sxi-subject.htm

---------------------

EBSCO palīgmateriāli angļu valodā (LibGuides) (Videos and Tutorials) http://ebsco.libguides.com/home