Pārlekt uz galveno saturu

Ieva Līcīte. Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā

Ieva Līcīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0210-1940)
"Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu Agrārās un reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 19. jūnijā plkst. 10:00, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Dina Popluga (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8182-8218).
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011).